Magistrale helpdesk

De beschikbare kennis over het magistrale is ontzettend groot. Met deze helpdesk vatten we de populairste en belangrijkste vragen en antwoorden voor u samen.

Kunt u geen antwoord op uw vraag vinden? U kunt uw vragen over één van onze Fagron-producten of over magistrale bereidingen steeds naar ons sturen op info@fagron.be

Hebt u vragen omtrent onze website /-shop, klik hier

Typ hieronder uw vraag en druk op “Zoeken”.

 
Formule voor ranitidinesiroop
Samenstelling

R/ Ranitidine HCL 1,67 g*
Natriumdiwaterstoffosfaat 0,30 g
Dinatriummonowaterstoffosfaat 1,30 g
Natriumsaccharinaat 100 mg
Aqua conservans 30 g
Ethanol 96% 3,0 g
Muntessence 30 mg (2 druppels)
Sirupus simplex q.s. ad 100 ml

* equivalent met 1,50 g ranitidine base.

Bereidingswijze
•Tarreer een beker van 100ml met magnetisch roerstaafje.
•Weeg de verschillende bestanddelen afzonderlijk af.
•Breng in deze beker 0,30 g natriumdiwaterstoffosfaat, 1,30 g dinatruimmonowaterstoffosfaat, 100 mg natriumsaccharinaat en 1,67 ranitidine HCl in 30 g aqua conservans. Homogeniseer de oplossing met behulp van een magnetische roerder.
•Los 2 druppels muntesscence op in 3,0 g ethanol 96% en voegt deze oplossing toe aan de beker.
•Vul aan tot 100ml (= 122 g) met sirupus simplex, houd daarbij rekening met de tarra.
•Homogeniseer.
•Controleer de pH op een deel van de oplossing. De pH-waarde moet liggen tussen 6,8 en 7,2.

Bewaring
Bij een temperatuur tussen15°C en 25 °C.

Houdbaarheid
2 maanden

Terugbetaling
Ranitidine HCl is terugbetaald in magistrale bereidingen in vloeibare vorm (100g x 2).

In de newsletter Gezon-TD van het KLAV (juni 2008) konden wij volgende verduidelijking terugvinden:
Er worden regelmatig vragen gesteld over de stabiliteit van ranitidine in oplossing. Hoewel speciale voorzorgen in acht genomen moeten worden, is het perfect mogelijk dergelijke oplossing magistraal te bereiden.
In België is de grondstof verkrijgbaar en bovendien terugbetaald. Deze terugbetaling is voorzien voor de patiënten die kleinere hoeveelheden dan de beschikbare specialiteiten van de vloeibare vorm nodig hebben; daarom is de terugbetaling beperkt tot maximum 200ml van de vloeibare vorm. De bereiding van capsules is niet vergoed.

In de editie van juni werd een formule met pepermuntvlugolie voorgesteld. Bij de kinderen zou de voorkeur naar citrusvruchten gaan, dus in dit geval sterke oranjeschiltinctuur. Daar oranjeschiltinctuur is terugbetaald vanaf 1 juli 2008 is volgende formule van ranitidinesiroop voor kinderen nu ook terugbetaald.

Ranitidine.HCL 1.675g
Natriumdiwaterstoffosfaat 0,30 g
Dinatriumfosfaat dihydraat 1.3g
Water 30g
Sterke oranjschiltinctuur qs(max 6.5%)
Geconserveerde enkelvoudige siroop ad 100ml

Opgelet: Ranitidine in magistrale bereiding is alleen terugbetaald in vloeibare vorm max 150ml.
Deze siroop heeft een houdbaarheid van 2 maanden daar ze parabenen bevat en een toegevoegde buffer die de stabiliteit verzekerd.

Bron: Gezon-TD Augustus 2008

Cutaan humaan gebruik 2,5% testosteron

Magistrale bereidingen voor cutaan humaan gebruik met meer dan 2,5% testosteron: wel of niet toegelaten?

Het afleveren van magistrale bereidingen voor cutaan menselijk gebruik met een concentratie aan testosteron van meer dan 2,5% werd in 2012 verboden door het koninklijk besluit van 26 oktober 2011. In juni 2013 werd dat KB vernietigd door een arrest van de Raad van State, maar het verbod op de aflevering van dergelijke bereidingen is onlangs opnieuw ingevoerd door het KB van 23 april 2017.

Het KB volgt daarmee het advies van de Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik, die van mening is dat de baten/risicoverhouding van dergelijke magistrale bereidingen negatief is. Het verbod geldt niet voor pleisters voor transdermaal gebruik.

(Bron: APBnews 10 mei 2017)


Wetenschappelijke info rond 4-aminopyridine
APB publiceerde volgend artikel over de grondstof 4-aminopyridine:

Fampridine of 4-aminopyridine: een weesgeneesmiddel in de magistrale bereiding
De apotheker moet soms capsules bereiden op basis van 4-aminopyridine. Welke zijn de farmacologische eigenschappen van dit geneesmiddel? Wat is zijn therapeutische waarde? De gebruikelijke dosering, de nevenwerkingen en de risico’s verbonden aan een overdosering vragen hier om de aandacht van de apotheker.

CNK 0305987 - AMINOPYRIDINE (4-) 25 g FAG

Lees hier het volledige artikel.

Is er fenolftaleïne aanwezig in paraffine olie?
Neen, het is zuivere olie.

Wat is de formule van venotrop druppels?
Zie E-zine magistraal 9 van MFK (tegen aambeien: Alcoolature de marron d'inde 76g, teinture d'Hamamelis 16,5 g, Glycerine ad 100g)

Hydrofiele anionische crème TMF

Er zijn 2 hydrofiele crèmes opgenomen in het TMF
•Gebufferde cetomacrogolcrème (niet-ionogeen)
•Hydrofiele anionische crème (anionogeen)

De nieuwe samenstelling “hydrofiele anionische crème” uit het Therapeutisch Magistraal Formularium (TMF) verschilt slechts op één punt van de oude formule “Cetylalcoholcrème” uit het Nationaal Formularium (NF VI) namelijk de vervanging van cetylalcohol in het NF VI door cetostearylalcohol (= Lanette O®) in het TMF.

Cetostearylalcohol (CSA) is een mengsel van cetylalcohol en stearylalcohol. De reden van deze vervanging is dat de combinatie van cetostearylalcohol (= Lanette O®) en natriumlaurylsulfaat een stabielere crème geeft dan een mengsel van natriumlaurylsulfaat en cetylalcohol.

Cetylalcoholcrème NF VI
Cetylalcohol 15g
Natriumlaurylsulfaat 1,5 g
Glycerine 5 g
Aqua conservans ad 100 g

Hydrofiele anionische crème TMF
Cetostearylalcohol (= Lanette O®) 15 g
Natriumlaurylsulfaat 1,5 g
Glycerol 5 g
Water voor bewaring ad 100 g

Hydrofiele anionische crème TMF behoort tot de anionogene O/W crèmes, aangezien natriumlaurylsulfaat een anionogene O/W emulgator is.


ONVERENIGBAARHEDEN

Alle kationische grondstoffen (positief geladen) zijn onverenigbaar met de hydrofiele anionische crème. Ze vormen een ionenpaar met het negatief geladen laurylsulfaat, waardoor de emulgatorische eigenschap van natriumlaurylsulfaat teniet wordt gedaan.

Deze kationische grondstoffen kunnen wel verwerkt worden in gebufferde cetomacrogolcrème TMF, aangezien deze niet-ionogeen is.

VOORSCHRIJVEN VAN HYDROFIELE CREMES

De wettekst voorziet dat de arts de TMF formules op een verkorte wijze kan voorschrijven: vb. betamethasondipropionaat hydrofiele crème TMF of vb. 0.064 % econazool nitraat hydrofiele crème TMF 1%. Dit wil zeggen dat de arts zelf niet moet specifiëren welke hydrofiele crème er moet gebruikt worden: gebufferde cetomacrogolcrème TMF of hydrofiele anionische crème TMF.

Het protocol van elk bestanddeel van het TMF definieert bij de samenstelling het te gebruiken excipiëns zodat de apotheker wel degelijk weet welke hydrofiele crème exact bedoeld wordt. We mogen stellen dat de gebufferde cetomacrogolcrème de meest gebruikte hydrofiele crème is en zelfs verkozen is als exclusieve hydrofiele basis voor alle corticosteroïden omwille van de pH (zie verder).

VOOR WAT IS HYDROFIELE ANIONISCHE CREME TMF HET ALTERNATIEF ?

Hydrofiele anionische crème TMF is het alternatief voor beeler basis NF VI en lanettewascrème NF VI. Deze behoren ook tot de anionogene hydrofiele crèmes, maar werden niet geselecteerd in het TMF.
Beeler basis NF VI bevat propyleenglycol. Omwille van de veel voorkomende allergie voor propyleenglycol verkiest men hydrofiele anionische crème TMF als anionogene hydrofiele crème. Deze laatste bevat glycerine in plaats van propyleenglycol.
Ook lanettewascrème NF VI behoort tot de familie van de anionische hydrofiele crèmes. Het had geen zin om 2 formules van eenzelfde categorie op te nemen.

Beeler Basis NF VI
Cetylalcohol 15g
Na laurylsulfaat 2g
Witte was 1g
Propyleenglycol 10g
Aqua conservans 72g

Lanettewascrème NF VI
Lanette N 24g
Cetiol®V 6g
Vloeibare paraffine 10g
Aqua conservans 60g

De zalfbasissen lanettewascrème en beeler basis kunnen nog steeds gebruikt worden! Ze maken nog altijd deel uit van ons gamma zalfbasissen Fagron en de tegemoetkoming door het R.I.Z.V. blijft behouden.

Is de fijnheidsgraad van betacaroteen 10% CWS veranderd?
Ja, de fijnheidsgraad van Beta-carotenum 10% CWS is veranderd van 100%< 710µm in 100%< 825µm sinds 25/07/2008.

Wat meer info omtrent Bentoniet
Dit poeder is praktisch onoplosbaar in water en waterhoudende oplossingen. Wanneer men een klein beetje water toevoegt, zwelt Bentoniet en verandert het in een soepele massa. De zwellingskracht kan u terugvinden op uw analysecertificaat.

Wat is de geleidbaarheid van aqua purificata?
Minder dan 1 microsiemens.

Klopt het dat wolvet een sterke geur kent?
Wolvet is een natuurproduct en is afkomstig van verschillende schaaptypen. Het is een zeer complex mengsel.
De geur kan in de loop der tijd sterker worden door vorming van aldehyden en ketonen en dat kan per charge verschillen. Daarom worden er stabilisatoren toegevoegd.

Wat is het verschil tussen de technische en de farmaceutische kwaliteit ijzersulfaat?
Er is eigenlijk op zich geen verschil tussen de twee kwaliteiten met dien verstande dat de technische vorm relatief onzuiver is en niet oraal mag worden ingenomen.

Wat is het synoniem van deze grondsstof?
Berkenteer (betula alba) en kent toepassingen in de cosmetologie

Wat is de samenstelling van mentoltalk 2%?
10% magnesiumstearaat en verder 88% talk en 2% menthol.

Wat is een synoniem voor Thiocol?
Kaliumsulfoguaicolaat is een synoniem voor Thiocol en heeft een expectorerende werking. Een expectorans zorgt voor een hoeststillende werking bij een hoest gepaard met fluimen (= diepe hoest).

Wat is het synoniem van aluminiumoxide waterhoudend?
aluminiumhydroxide, Al(OH)3 = algedrate antacidum Het is de gehydrateerde vorm van aluminiumoxide.

Is HAC na te maken als magistrale bereiding?
HAC = hospital antiseptic concentrate
Normaal wordt volgende formule gebruikt: 3,5% HAC in water.
Samenstelling: chloorhexidine 0,05% en cetrimoniumbromide 0,5% in water. Werkingsspectrum: werkzaam t.o.v. de meeste vegetatieve bacteriën en schimmels, minder werkzaam t.o.v. Pseudomonas sp.
Gebruikswijze: in concentratie van 3,5% in water te gebruiken.
Toepassingsgebied: reiniging en ontsmetting van open en geïnfecteerde vuile wonden.
Toxiciteit: vrij cytotoxisch.

Wat is het synoniem voor rood cochenille?
E124

Samenstelling lavendel?
limoneen: minder dan 1.0 procent,
- cineol : minder dan 2.5 percent,
- 3-octanon : 0.1 tot 2.5 percent,
- kamfer : minder dan 1.2 percent,
- linalol : 20.0 tot 45.0 percent,
- linalylacetaat : 25.0 tot 46.0 percent,
- terpinen-4-ol : 0.1 tot 6.0 percent,
- lavandelacetaat : meer dan 0.2 percent,
- lavendel : meer dan 0.1 percent,
- a-terpineol : minder dan 2.0 percent.
- Exclusielimiet: de oppervlakte van de hoofdpiek van het chromarogram bekomen met de vergelijkingsoplossing (b) (0.05 percent).

Zitten er kleurstoffen in framboos vloeibaar extract?
Neen

Wat is de oorsprong van Betaine hydrochloride ?
Betaine hydrochloride is van plantaardige oorsprong (suikerbiet).

Verschil tussen ipeca vloeibaar extract en ipeca samengesteld vloeibaar extract?
Ipeca VL EX = braakmiddel
Ipeca SAMENGESTELD VL EX = slijmafdrijvend

Wat betekent de activiteit van trypsine uitgedrukt in microkatal/mg?
1 microkatal komt overeen met 1250 IE, 30 FIP-u/mg komen overeen met 0.5 µkatal/mg

Mag ons gelatine poeder inwendig gebruikt worden?
Er staat op het etiket van gelatine poeder:

‘Het gelvormend vermogen is… ‘
‘Bestemd voor de bereiding van ovulen, suppositoria of zink-oxide-gelatinelijmen.’

Wij zijn verplicht om dit zo letterlijk op het etiket te vermelden omdat dit op die manier in de Europese Pharmacopee beschreven staat. Vele collega’s vragen zich af of deze gelatine dan ook mag verwerkt worden in gelulen.

Het antwoord is JA! Onze gelatine mag ook verwerkt worden in bereidingen voor inwendig gebruik, ook al staat dit niet in de vermelding op het etiket.

In de toekomst zullen wij enkel nog vermelden op het etiket: ‘het gelvormend vermogen is … Bloom’ en niet meer de verwijzing naar suppositoria en dergelijke.


Wat is de herkomst van ons gelatine poeder?
De gelatine is niet afkomstig van runderen maar van varkenshuid (‘pigskin’).

Art 1162338 Gelatine poeder 100 g FAGRON
Art 1162346 Gelatine poeder 250 g FAGRON

Welke vorm is tryptofaan?
L-vorm

Is vitamine A gelijk aan retinol?
In vloeibare vorm
Vit A acet. huile 1,5MIO UI/G 100ML
Vit A hydrosol. / ALTIJD MEER DAN 100000 UI/G met een max van 5 à 10% erboven
= palmitaat vorm WATEROPLOSBAAR


Is er jodium aanwezig in zeezout?
Wij hebben 1 type echt zeezout: fijn. Op basis van dit gegeven zal het product een breed scala aan mineralen en andere stoffen bevatten. Dus ongetwijfeld ook jodium.

Wat is het synoniem voor phenolum crystallinum?
Carbolzuur

Bezinksel in fles Calcii Hydroxidum?
De Calcii Hydroxidum PhEur gaat wel niet volledig in oplossing, het product wordt onder voortdurend roeren uitgevuld. Je zal zien dat er in iedere fles bezinksel zit. Dit is noodzakelijk om te blijven voldoen aan de eis dat er minimum 0,15% calciumhydroxide in oplossing moet zijn. Doordat er een overmaat is toegevoegd blijft dat gehalte gegarandeerd (methode zie BP).

Wat is de formule van de basis voor mondgel?
Uit TMF deel II. Op basis van HPMC 4000 aan 3%

Is een loco-preparaat van dettol mogelijk?
Onmogelijk, chloorxynelol is niet meer verkrijgbaar.

Waterhoudende vaseline met glycerolmonostearaat TMF
De waterhoudende vaseline met sorbitansesquioleaat, de vervangende basis van de vroegere AVA crème, kan allergische reacties veroorzaken door het gebruik van sorbitansesquioleaat als emulgator.

Volgens de aanbevelingen van het TMF* biedt Fagron daarom de samenstelling met glycerolmonostearaat aan:

Waterhoudende vaseline met glycerolmonostearaat TMF
Witte vaseline 27 g
Lichte vloeibare paraffine 27 g
Glycerolmonostearaat 40-55 type II 6 g
Sorbinezuur 0.150 g
Gezuiverd water q.s. ad 100 g

In deze samenstelling is glycerolmonostearaat de W/O emulgator, ter vervanging van sorbitansesquioleaat. Rekening houdend met de vaste consistentie van glycerolmonostearaat, werd een deel van de witte vaseline vervangen door lichte vloeibare paraffine.

CNK: 2903573 WATERHOUDENDE VASELINE MET GLYCEROLMONOSTEARAAT 500 g
*TMF uitgave 2012, B-I-3-a.4

Hoe een grondstof bewaren met bewaarconditie: “onder inert gas”?

De farmaceutische wetgeving bepaalt de voorwaarden voor de etikettering van grondstoffen. Volgens deze voorschriften moeten de bewaarvoorschriften op de etiketten overeenstemmen met de bewaarvoorschriften van de Pharmacopee waarin de grondstof staat beschreven dus in de meeste gevallen de Europese Pharmacopee.

Deze bewaarvoorschriften zijn in de eerste plaats gericht naar de fabrikanten van grondstoffen zodat zij weten op welke manier de bulk te bewaren en in welke verpakking en op welke manier de grondstof zal moeten afgevuld worden voor verdere verdeling naar de apotheek. Echter, voor u, apotheker, zijn deze bewaarcondities ook belangrijk om de opgegeven levensduur van de grondstof te garanderen.

Wij geven u graag wat meer uitleg over de bewaarconditie: “bewaren onder inert gas”.


De interpretatie naar het gebruik in de apotheek toe, is om de apotheker erop te wijzen dat dit product afgevuld wordt onder inert gas. De bovenstaande luchtfase in de verpakking is stikstofgas. Als u de verpakking opent om de benodigde hoeveelheid voorzichtig eruit te nemen en onmiddellijk nadien terug sluit, dan blijft er voldoende gas in het potje en tussen de grondstof om de stabiliteit te garanderen. Stikstofgas is immers kwa dichtheid niet zo verschillend als lucht en het beetje lucht dat toch in het potje komt bestaat tenslotte ook uit stikstof voor +/- 80% (het is het zuurstof dat nadelig is voor de stabiliteit en zuurstof is slechts voor +/- 20% in de lucht aanwezig).

Aangezien gassen wel beweeglijker worden bij hogere temperaturen is het aangeraden om niet in te warme omstandigheden de potjes te openen en ze ook zo koel mogelijk te bewaren (hoeft daarom niet in de frigo te zijn).

Dus het is geen probleem om dergelijke grondstoffen verschillende keren te gebruiken mits er hiermee rekening wordt gehouden (verpakking zo kort mogelijk openen en onmiddellijk terug sluiten en koel zetten).

Wat is het synoniem voor vitellinezilver?
Argyrol

Wat zijn de synoniemen voor xyleen?
Xylol
C8H10

Wat is een synoniem voor kwik aminochloride?
Witte neerslag

Welk kleur heeft Albichtyol?
De Albichtyol Fagron is niet wit maar bruin, crèmekleurig. Het is een mengeling van Ichtyol in de crème.

Wat is de oorsprong van de 'succis rubi idaei aroma?

Synthetisch op basis van natuuridentieke stoffen.

Waarvoor staan de afkortingen B.S.E. en T.S.E. ?
BSE = Bovine Spongiform Encefalopathy TSE = Transmissible Spongiform Encefalopathy

Wat is het synoniem van feniramine maleaat (cnk 2097228) ?
Oude benaming = avil

Hoeveel elementair calcium zit er in calciumcitraat ?
Een concentratie van 500mg calciumcitraat bevat 105mg Ca++.

Kan menthol verwerkt worden in de fosfaatbuffer voor xylo?
Het verwerken van Menthol in basisvloeistof voor de neus is niet te doen omdat menthol bijna niet oplost in waterige vloeistoffen. Het beste is om een paar druppels pepermuntolie toe te voegen en op het etiket “schudden voor gebruik” te vermelden. Vanuit chemische stabiliteit gezien is er geen enkel bezwaar menthol toe te voegen

Nomenclatuur van de verschillende mogelijke plantenaftreksels
1. Aftreksels op basis van water

Maceraat: Hiervoor wordt de plant of de plantdelen geweekt of gemacereerd in water op kamertemperatuur gedurende meerdere uren. Deze techniek wordt voornamelijk toegepast voor bestanddelen die geen warmte verdragen (vb slijmstoffen)

Infusie: Hiervoor wordt de plant of de plantdelen overgoten met kokend water en laat men infuseren gedurende 8 tot 10 min. Hierbij is het belangrijk om af te dekken om het maximum aan actieve bestanddelen zoals etherische olie te behouden.

Decoctie: Hiervoor wordt de plant of de plantdelen samen met water aan de kook gebracht en meegekookt gedurende 10 à 15 min. Deze techniek wordt voornamelijk toegepast voor plantendelen die zeer hard zijn zoals hout, bast,...en daardoor heel moeilijk hun actieve bestanddelen afgeven.

NOTA: Maceratie wordt ook als algemene techniek aanzien en kan aldus ook toegepast worden bij het bereiden van aftreksel of extracten van planten met een ander solvens zoals alcohol, jenever, wijn of azijn. Hierbij wijst maceratie op het weken van de plant in zijn solvens. De techniek percolatie wijst op extractie door telkens nieuw extractiemiddel toe te voegen.

2. Aftreksels op basis van alcohol

Alcoholatuur. Alcoholaturen zijn hydro-alcoholische aftreksels die koud of zeer uitzonderlijk warm verkregen worden vertrekkende vanuit verse planten. Voor de bereiding van alcoholaturen wordt ethanol en water gebruikt met een gehalte van minimum 75% vol om te vermijden dat de bereiding een te laag alcoholgehalte heeft door onvermijdelijke verdunning met het water uit de verse planten. Door het gebruik van vers plantenmateriaal wordt eventueel verlies aan actieve bestanddelen (die enkel in vers plantenmateriaal voorkomen) door drogen vermeden. De activiteit van een alcoholatuur is ongeveer gelijk aan die van tincturen, maar de aard van de werkzame bestanddelen in verse en gedroogde planten kan verschillen. De “moedertincturen” in de homeopathie zijn alcoholaturen.
Alcoholaturen werden vroeger door de apothekers zelf bereid in de officina. Deze waren niet gestandaardiseerd en het vertrekmateriaal kon heel verschillende zijn van kwaliteit, zowel tussen de verschillende officina’s als binnen 1 officina bekeken op verschillende tijdstippen. Het gebruik en het voorschrijven van alcoholaturen is daarom heel sterk verminderd en er is een tendens om meer gebruik te maken van tincturen die over het algemeen goed beschreven zijn en gestandaardiseerd op 1 of meerdere actieve bestanddelen.

Tinctuur: Algemeen is een tinctuur een hydro-alcoholisch aftreksel van plantaardige, dierlijke of minerale oorsprong. De verhouding kruid/aftreksel varieert meestal tussen de 1/5 en 1/10. Het gebruikte solvens voor tincturen is steeds water en alcohol. Het bekomen aftreksel als dusdanig is de tinctuur, deze wordt met andere woorden niet meer verder aangeconcentreerd. Tincturen worden meestal volgens een vaste verhouding bereid of soms gestandaardiseerd op 1 of meerdere actieve bestanddelen wat wil zeggen dat ze op die manier bereid wordt zodat het gehalte aan dit actieve bestanddeel altijd tussen een bepaalde opgelegde norm ligt. Dit garandeert de activiteit bij een bepaalde standaarddosering. Op die manier kan soms wel, om het correcte gehalte te bekomen, noodzakelijkerwijs afgeweken worden van de verhouding 1/5 of 1/10.
• Moedertinctuur:
o Startmateriaal: verse plant
o Concentratie: verhouding van 1/10 (1 deel plant op 10 delen solvens)
o Solvens: meestal alcohol van 60 à 70 % (in water)
o Bereiding: door maceratie. Men laat de plant weken gedurende 15 dagen à 3 weken afhankelijk van het materiaal of de korrelgrootte (indien plant gemalen)
• Officinale tinctuur:
o Startmateriaal: gedroogde plant of plantendelen
o Concentratie: verhouding van 1/4 of 1/5
o Solvens: alcohol van 25 – 45 of 60 % (in water) afhankelijk van de oplosbaarheid van de actieve bestanddelen. Per uitzondering wordt ook eens 90% gebruikt meerbepaald in het geval van harsen
o Bereiding: door maceratie of percolatie met of zonder mechanisch schudden. Bij maceratie laat men weken gedurende 15 dagen tot 3 weken. Dmv de moderne percolatoren kan dit ook op 14 dagen tijd afhankelijk van het plantenmateriaal.
o Kan ook bereid worden door oplossen van officinale extracten, harsen of balsems

Vloeibare extracten worden bereid door aftreksels van plantaardige (of dierlijke) grondstoffen (meestal gedroogde) tot een bepaalde graad te concentreren door indamping, een belangrijke en delicate bewerking. Verschillende solventen zijn mogelijk in tegenstelling tot de tincturen die altijd hydro-alcoholisch zijn. De indamping gebeurt in functie van de norm voor het gehalte aan een bepaald actief bestanddeel en/of de droogrest. De verhouding kruid/aftreksel varieert meestal tussen de 1/1 en 5/1.
Een extract bevat talrijke bestanddelen. De samenstelling hangt af van de aard van de extractievloeistof en de gebruikte concentratieprocedure. Een extract is een geheel dat zo representatief mogelijk moet zijn voor het werkzame deel van de grondstof, nl de plant. Vloeibare extracten zullen meestal op dit werkzaam bestanddeel gestandaardiseerd worden wat wil zeggen dat het extract op die manier bereid wordt zodat het gehalte aan dit actieve bestanddeel altijd tussen een bepaalde opgelegde norm ligt. Dit garandeert de activiteit bij een bepaalde standaarddosering. Op die manier kan soms wel, om het correcte gehalte te bekomen, noodzakelijkerwijs afgeweken worden van de verhouding 1/1 of 5/1.
Vloeibare extracten worden bereid door maceratie (weken in vloeistof) of percolatie (extractie door telkens nieuw extractiemiddel toe te voegen), gebruik makend van alcohol of een ander geschikt extractiemiddel (vb alcohol, water, mengeling van beide in bepaalde verhouding,..)

Droog extract. Als het solvens van eender welk soort aftreksel volledig wordt ingedamt dan wordt een droog extract bekomen. De droge extracten uit ons gamma worden enkel bereid vanuit de overeenkomstige vloeibare extracten.
Droge extracten bevatten nog max. 5% vochtgehalte. Deze worden meestal ook gestandaardiseerd op één of meerdere actieve bestanddelen door op gehalte te brengen met geschikte inerte dragers zoals lactose, mannitol,...
Droge extracten zijn zeer hygroscopisch en moeten in exsiccatorvaten of goed afgesloten potten met droogstop worden bewaard.
Droge extracten kunnen door middel van 2 technieken worden bereid nl dmv drogen op een warme plaat, waarna de massa wordt fijngemalen of dmv nebulisatie, waarbij het koude vloeibare extract wordt verneveld in warme lucht waardoor het solvent verdampt en het verkregen poeder onderaan wordt verzameld. Nebulisaten zijn niet gestandaardiseerd.

Wanneer is de Anethol onder vloeibare vorm?
Anethol moet lichtjes verwarmd worden om vloeibaar te zijn. Anethol is vast bij temperaturen van ca 20 – 21°C en wordt vloeibaar bij een temperatuur boven de 23°C.

Permethrine 25/75
Permethrine 25/75 is een racemisch mengsel van 25% cis- en 75% trans-isomeer.
Dit product is niet oplosbaar in water, maar wel in diverse organische oplosmiddelen met uitzondering van ethyleenglycol.

Permethrine 25/75 heeft een smeltpunt van 35 °C, wat dus betekent dat deze bij kamertemperatuur voorkomt onder kristallijne vorm. Voor de verwerking van dit product in bereidingen wordt dit product best opgewarmd au bain marie (blijf beneden de 50 °C) tot vervloeiing. Na homogenisering kan de gewenste hoeveelheid afgewogen worden.

Art 2311629 Permethrine 25/75 50 g FAGRON

Wat is de oorsprong van oxitryptanum?
Synthetisch

Van welk deel van de plant is Arnica Tinctuur afkomstig?
Bij ons volgens de DAB monografie : bloemblaadjes

Wat is het synoniem van ether?
Diethylether

Wat is het gebruik van simethicone emulsie?
Het wordt gebruikt volgens het principe de Kestomatine. pH =3,5. 200 mPa.s. Het kan ook oraal gebruikt worden in geval van een opgeblazen gevoel, om gas te verwijderen bij kinderen. Emulsie op waterige basis dus kan verdund worden met water indien nodig. Op basis van polymethylsiloxanen (ie siliciumbevattend organisch polymeer). De eenheid centistokes wijst op een zekere viscositeit van de vloeistof (getalwaarden vb. 500, 1000, 5000,...). Analoog ervan vindt men in Dimethicone.

Kan Bentoniet gebruikt worden ter zuivering van de darmen ?
Het wordt niet aangeraden en er is evenmin wetenschappelijke literatuur over beschikbaar. Een alternatief is eventueel Kaolien 15-75g per keer in gelijk volume water of actieve kool.

Hoeveel eenheden/g zijn er in tocoferolsuccinaat (D-) aanwezig?
1g tocoferolsuccinaat (D-) komt overeen met 1210 IU

Is Angimuth Suppos hetzelfde als Bismuthcamphocarbonaat suppo?
Ja

Waaraan zijn tien volumes van waterstofperoxide 30% gelijk?
Oplossing 3% = oplossing 10 volumes

Omrekening Moleculaire Gewichten fenobarbital?
fenobarbital base: MG = 232,2 g/mol
fenobarbital natrium: MG = 254,2 g/mol
1g fenobarbital natrium = 0,913g fenobarbital base

Wat is de formule voor unguentum emulsificans cum aqua?
Emulgerende unguentum 300, water 700.

Wat is het synoniem voor Carmellose?
Carboxymethylcellulose (CMC).

Bestaat ureum peroxide niet meer?
Nee, vroeger bestond dit van Federa, maar geschrapt.
Te vervangen door verdund waterstofperoxide 30%

Ascorbinezuur omhuld, type EC. Wat betekent EC?
Enteric coated. Dit zijn korreltjes vitamine C omhuld met ethylcellullose (per 1g: vit C 975mg - ethylcellullose 25mg).

Wat is het gebruik van texapon ASV F?
Basisch surfactant in zachte reinigingsmiddelen bv baby- en kindershampoo's, badschuim en pers hygiëne .

Kan ik SyrSpend® SF gebruiken bij prematuurtjes?

Ja, de SyrSpend® SF vehikels zijn zo samengesteld dat ze geschikt zijn voor de meest kwetsbare patiëntengroepen. De vehikels zijn vrij van schadelijke, obsolete of controversiële ingrediënten zoals alcohol, parabenen, sorbitol, suikers, gluten en kleurstoffen.
 
Indien u meer informatie wenst met dit concept, klik hier.


Kan ricinusolie inwendig gebruikt worden?
Het kan inderdaad inwendig gebruikt worden. Onze andere bronnen bevestigen dit. Echter best: niet te lange duur, kan daling geven van vetoplosbare vitamines, mineralen en eventueel tot maagdarmperikelen leiden als bijwerkingen. Maar dat kan van andere laxativa ook gezegd worden.

Wat is de kwaliteit van Aceton?
Alle aceton is van farmaceutische kwaliteit (Ph.Eur.).

PEG zalf?
PEG = macrogol = polyethyleenglycol

Wat is het synoniem van deltacortisone?
Prednisone

Wat is de samenstelling van de vlierbessensiroop van Conforma?
Vlierbessensiroop bevat per 1000 liter naast enkelvoudige siroop, parabenen o.a. ook 25.808 kg alcohol 96% en 133 kg vlierbes VE (dat zelf een alcoholgehalte heeft van 15-20% v/v), dus zeker niet alcoholvrij.

Betekenis van hydropropylcellulose GF?
GF wijst op de verschillende soorten en komt overeen met ongeveer 250 mPa.s (vroeger bestond ook kwaliteit HF (= 25.000 mPa.s)).
= Klucel

Welke zijn de synoniemen van paraformaldehyde?
Polyoxymethyleen en trioxymethyleen

Wat is de afkomst van lecithine?
Lecithine is afkomstig van soja

SyrSpend® SF Unflavoured ook een aangename smaak?

Ja, sucralose aanwezig in SyrSpend® SF Unflavoured geeft dit suspensiemedium een natuurlijke zoete smaak.


Hoeveel internationale eenheden bevat tretinoine?
Wordt niet uitgedrukt in eenheden, enkel in mg. Let op met verwarring met retinol.

Wat is de formule van Andrews-zout?

Andrews zout is een bruisend poeder dat 22,6% natriumbicarbonaat, 19,5% citroenzuur en 17,4% magnesiumsulfaat bevat.
Deze percentages komen ongeveer overeen met 1,13g natriumbicarbonaat, 975mg citroenzuur en 870mg magnesiumsulfaat per 5g poeder.


Vorm kaliumcitraat?
Het betreft hier een monohydraatvorm met gemiddeld 5% water.

Is Aqua purificata hetzelfde als gedestilleerd water?
Neen, gedestilleerd water is nog zuiverder. Aqua purificata is gedemineraliseerd water.

Door wat werd de benaming "choline bitartraat vervangen?
De benaming werd vervangen door "choline tartrate".

Wat is het percentage water in zink sulfaat 7H2O?
7 x 18 = 126. Totaal moleculair gewicht = 287,5 --> % water = 43%

Ascorbinezuur: Gaat het om de L-vorm ?
Ja

Wat is de pH van de niet-ionogene emulsiebasis?
Specificatie pH niet-ionogene emulsiebasis: 4.0-6.0

Hoe gebruikt met Burowoplossing 10 %?
Lokale behandeling (onder vorm van gaastampon) van Otitis externa exsudativa met flinke zwelling, bij trommelvliesperforatie. R/ Burowoplossing BF V 3 g Gezuiverd water ad 30 g S/ Bevochtigen oortampon OF 3 dr. 3 x per dag Bewaren: Bij 2° - 30°: 2 weken Burowoplossing BF V = Solutio aluminii aceto-tartratis BF V. Burowoplossing wordt bereid met aluminiumsulfaat, verdund azijnzuur, calciumcarbonaat, wijnsteenzuur en gezuiverd water en bevat 15 mg aluminium per g oplossing (Burowoplossing bevat geen loodzouten in tegenstelling tot het obsolete 'Burowoplossing met neerslag BF IV' of 'Burowwater ex-FNA').

Mag nystatine nu wel of niet in de frigo bewaard worden?
Af en toe krijgen we op de helpdesk de vraag of nystatine nu wel of niet moet bewaard worden in de frigo. Vroeger moest de bewaring in de koelkast verplicht op het etiket genoteerd worden. Momenteel vermeldt de Europese Farmacopee echter: Bewaring : in luchtdichte recipienten, buiten invloed van licht.

Om een optimale grondstofkwaliteit te garanderen hanteert Fagron de meest strikte bewaarcondities. Hierdoor zal de vermelding Bewaren tussen 2°C en 8°C op het etiket aanwezig blijven en raden wij een bewaring in de koelkast aan.

Om het u gemakkelijk te maken, stelde Fagron een nieuwe lijst op van alle grondstoffen uit het Fagron gamma die een speciale bewaarconditie voorgeschreven kregen in haar desbetreffende monografie. Wij noteren in deze lijst de exacte voorgeschreven condities zoals deze gepubliceerd zijn in de Pharmacopee en ook op het etiket vermeld staan. Zie onze compounding Tools op de website!

Waar komt het pancreaspoeder vandaan?
Het is afkomstig van de pancreas van het varken.

Wat is het gehalte van vitamine K in menadion natriumbisulfiet?
Het gehalte menadion (K3) in menadion natriumbisulfiet bedraagt 54%.

Dosering klaproos vl extract?
Klaproos vl extr = Papaveris rhoeados extr fluidum
Klaproos siroop = 5% van dit extract in sirupus simplex. (NF V)

Wat is het synoniem voor polyethyleenglycol (PEG)?
Macrogol

Nieuwe benaming isopropanol?
Benaming is isopropylalcohol.
Concentratie is 100%

Is er een alternatief voor Cetylalcoholcrème NF VI
Deze komt zo goed als overeen met de hydrofiele anionische crème TMF

Welke suppomassa gebruik ik best voor de chloralhydraat suppo?
Je gebruikt best de zuivere PEG 4000 als suppomassa.
Vooraf de suppovorm insmeren met paraffine-olie om interactie tussen chloralhydraat en de supporvorm te vermijden. Eigenlijk is het best om in een PVC moule te werken en niet in een metalen.

Werkwijze: verpulver het chloralhydraat in een porseleinen mortier tot poeder, verwarm de PEG tot 50 à 70°C in een beker. Los chloralhydraat op in de gesmolten massa in een beker. Dek af, laat afkoelen tot 31°C en giet in PVC moules. Laat stollen en plaats de suppo's nog ongeveer 1 uur in de frigo.

Wat zijn de moleculaire gewichten van bismuth subnitraat en subcarbonaat?
MG bismuth subnitraat = 1462 (Bi5O(OH)9(NO3)4) MG bismuth subcarbonaat = 509,97 ((BiO)2CO3)

Wat is de formule van dextroforme?
De formule van Dextroforme wijkt licht af van de officiële formule uit NF VI. In dextroforme zit een bijkomend exipiens.

Wat is de hoeveelheid dextromethorfaan hydrobromide in de dextroform siroop ?
1mg / ml

Welke vormen van methenamine bestaan er?
Enkel de zuivere vorm (CNK 2091940 250g)

Eucalyptus tinctuur
Dit is een tinctuur op droogrest (en niet op gehalte) (uitleg van de leverancier : een tinctuur bevat 1/5 kruid. Een kruid moet minstens 1,5% vlugolie bevatten - dus een tinctuur bevat tussen de 0,3% en 0,5% vlugolie).

Wat is de vertaling van 'presure'?
Stremsel

Erysinum tinctuur bestaat niet meer in het gamma. Welke hoeveelheid van het vloeibaar extract kan hiervoor gebruikt worden?
Voor een zelfde dosering moet men 5 keer minder vloeibaar extract gebruiken dan voor de tinctuur.

Omrekening moleculaire gewichten chloroquinesulfaat en chloroquinefosfaat?
1g chloroquinesulfaat = 1,18g chloroquinefosfaat
1g chloroquine (base) = 1,61g chloroquinefosfaat

Wat is de samenstelling van shampoo simplex?
Basis = water en plantapon 611 C (= mix van Nalaurylethersulfaat + cocamidopropylbetaine + C8-C16 vetalcohol glycosiden). Aan die basis is toegevoegd: Bronidox L (bewaarmiddel) + citroenzuur (pH regelaar) + NaCl (viscositeitsregelaar)

Wat is het best ontsmettend?
De 70% wordt het meest verkocht en is ook best ontsmettend doordat er meer water in zit dan in de 90%. Bepaalde studies hebben dit bewezen.
Samenstelling; ethanol-ether-water. Ook de 100 ml flesjes zijn 70%

Is Amlopidine in vrac beschikbaar?
Neen, Fagron heeft dit niet in het gamma.

Waarvan is eucalyptol afkomstig ?
Eucalyptus oil is obtained by steam distillation and rectification from the fresh leaves or the fresh terminal branchlets of various species of Eucalyptus rich in 1,8-cineole. The species mainly used are Eucalyptus globulus Labill., Eucalyptus polybractea R.T. Baker and Eucalyptus smithii R.T. Baker.

Verkleuring omeprazole SyrSpend®SF Alka dry?

Het is mogelijk dat de omeprazole SyrSpend® SF Alka Dry suspensie lichtjes verkleurt.

Verkleuring zoals (1) => Er is zeker nog > 95 % omeprazole aanwezig = aanvaardbaar

Verkleuring zoals (2) => te veel afbraak, niet meer gebruiken


Afbraak van omeprazole zal sneller optreden bij hogere temperatuur, het is uiterst belangrijk dat de bereiding in de koelkast wordt bewaard.


Tip! Bewaar de bereiding niet in de deur van de koelkast (teveel temperatuurschommeling door constant openen en sluiten) en bij voorkeur zo laag mogelijk, daar is de temperatuur het laagst.


Wat is het synoniem van fenol?
Carbolzuur

caramelaroma
Dit is een bereiding die de smaak en de geur heeft van caramel. Over het algemeen geven de leveranciers de formule van aroma’s niet vrij. De te gebruiken concentratie is 0,5 tot 1 g per kg.

Welke gel moet men gebruiken bij een erythromycine gel?
Niet met carbomeergel gebruiken want geeft onverenigbaarheden met carbomeren! Wel hydroxypropylcellulose 400 gel maken (zie ook formule TMF).

Hoe moet simvastatine bewaard worden?
Moet onder stikstofatmosfeer bewaard worden of in aanwezigheid van een antioxidans. Zo snel mogelijk sluiten en terug in de frigo. Bewaard niet lang na opening.

Bevat witte vaseline een bewaarmiddel?
Neen.

Kunnen we venkel spiritus vervangen door venkel ess. olie - dosering?
1g olie + 99g ethanol 80% = spiritus

Hebben we deze grondsstof in ons gamma?
Neen, enkel kaliumsulfaat.

Kennen jullie een synoniem voor carbacholum?
Carbamoylcholine chloride 

Welke soorten siliciumzuur bestaan er?
1. colloidaal siliciumzuur = aerosil (SILICIUM COLLOIDAAL WATERVRIJ)
2. neergeslagen siliciumzuur zwaar
3. neergeslagen siliciumzuur halfzwaar
Het betreft hier steeds dezelfde scheikundige verbinding (Si O2), echter onder een andere vorm. het gebruik is ook steeds gelijk, namelijk als hulpstof (vulmiddel en glijmiddel) bij het bereiden en vullen van gelules en poeders

1. colloïdaal Si O2 = Aerosil: hierbij maakt men nog ondersheid tussen de gewone aerosil 200, welke zeer licht is en gemakkelijk opstuift bij het afwegen en de aerosil 200V: dit is de geperste vorm die steeds de voorkeur geniet omwille van het geringe stuiven bij afwegen en verwerken
2. + 3.: neergeslagen siliciumzuur halfzwaar en zwaar: deze twee vormen verschillen van elkaar door een verschillend stortvolume (de halfzware vorm neemt meer plaats in dan de zware vorm).
Alle drie deze grondstoffen worden dus gebruikt voor dezelfde doeleinden en de keuze wordt meer gemaakt uit gewoonte. Als een apotheker de gewoonte heeft om een bepaalde vorm te gebruiken, kan hij best steeds bij deze keuze blijven, aangezien zijn volume/gewicht - berekening hierop gebaseerd is.

Kunnen we de natriumhypochorietoplossing verdunnen?
We kunnen het verdunnen met water aangezien natriumhypochloriet zeer goed oplosbaar is in water.

Wat is de nieuwe benaming AVA crème (lipofiele crème)?
NDL: waterhoudende vaseline met sorbitansesquioleaat TMF LATIJN: vaselinum aquosum cum sorbitano sesquioleate TMF - FTM De samenstelling is identiek aan de oude AVA crème (AVA = aqua - vaseline – arlacel 83).

SyrSpend® SF vehikels gebruiken bij diabetici?

Ja, SF staat voor Sugar Free, de vehikels bevatten geen suiker.

Indien u meer informatie wenst over dit concept, klik hier.


Wat is het synoniem voor polysorbate 80?
Tween 80

Is het stremsel verdund?
Nee, het stremsel dat wij in ons gamma aanbieden is puur
HARDE KAZEN: 17 à 20 ml stremt 100 liter verse melk van 30 à 37 °C
VERSE KAZEN: 0,5 à 2 ml stremt 100 liter verse melk van 20 à 30 °C

Wat is de samenstelling van eucalyptusolie?
Eucalyptusolie bestaat voor ca. 85% uit eucalyptol en voor de rest uit alfa-pinenen (5 – 15%), limoneen (3 – 10%), trans-pinocarveol (0.5 – 5%) en talrijke monoterpenen.

Sulfure ad usum externum', om welke vorm gaat het?
Neergeslagen, dit is een naam die gegeven wordt door de fabrikant voor dit specifiek fabricageproces.

Wat is het alternatief voor calciumcitraat ?
Een zware vorm van citraat bestaat niet. Carbonaat extra zwaar is een mogelijk alternatief (rekening houdend met de verschillende Calcium percentages)

Wat is de formule van PEG zalf?
polyethyleenglycolzalf BF V
polyethyleenglycol 4000 40g
polyethyleenglycol 400 60g
afzonderlijke producten zitten in het gamma:
peg 400: 100 ml - 250 ml - 1l
peg 4000: 250g -1 kg

Wat is de werking van rode wijnstokextract?
Dit extract is niet op een actieve inhoudstof gestandaardiseerd. De werking van dit extract wordt toegewezen aan de aanwezige flavonoïden. Het wordt voornamelijk toegepast ter bevordering van de bloedcirculatie. Alcohol: 20.8%. Meer gegevens zijn niet gekend.

Wat is een synoniem voor 'Precipite blanc' of 'witte neerslag'?
Kwik aminochloruur

Wat is de samenstelling van collodium in ricinusolie?
Collodium 96% (pyroxylinum 5% - ethanol 96° 20% - ether 75%) + ricinusolie 4%

Is het normaal dat volgende samenstelling uitzakt na 1 week? natriumalginaat 6g natriumsachar. 150 mg muntspiritus 15 ml aqua ad 50 ml
Dit is mogelijk. Om het te vermijden, schrap je best de muntspiritus en neem je muntwater in de plaats. Natriumalginaat kan niet tegen alcohol.

Welke bewaarmiddel kan men gebruiken in plaats van Bronidox ?
Men kan parabenen (0,02% methylparahydroxybenzoaat + 0,08% propylparahydroxybenzoaat) of aqua conservans (water + parabenen) gebruiken. Wanneer men een allergie heeft voor deze stoffen, kan sorbinezuur of kaliumsorbaat aan 0,15% gebruikt worden.

Verwerking van smeltpuntsverlagende stoffen in zetpillen
Voor de verwerking van smeltpuntsverlagende stoffen zoals eucalyptol, menthol, kamfer en guajacol neemt men in het algemeen aan dat 1% smeltpuntsverlagende stof een smeltpuntsdaling van 0,3 °C veroorzaakt. Chloralhydraat veroorzaakt een smeltpuntsverlaging van 0,1 °C per 1%.

Verwerk de smeltpuntsverlagende stoffen in een suppobasis met een aangepast hoger smeltpunt. Deze basis is meestal een mengsel van verschillende basissen.

Basissen voor smeltpuntsverlagende stoffen:
Witepsol E85 Smeltpunt 42 – 44 °C / Stolpunt 37 – 42 °C
Novata D Smeltpunt 40 – 42 °C / Stolpunt 38 – 40 °C => niet meer op de markt verkrijgbaar

Opmerking: gebruik nooit de zuivere basis met hoger smeltpunt, maar maak een mengsel van een basis met een hoog smeltpunt en een universele basis zoals bv. Witepsol H15.

Op dit moment zijn we volop bezig de suppobasissen Witepsol H15 en E85 op de markt te brengen, maar voorlopig ontbreken deze geschikte hulpmiddelen.

Een tijdelijk alternatief bestaat in het gebruik van gele of witte was om het verlaagd smeltpunt terug te verhogen. De afgewertke zetpil heeft best een smeltpunt van +/- 35 °C. Als de smeltpuntsverlaging bv 3 °C is, moeten we een massa gebruiken met als smeltpunt 38 °C.

Natrium carbonaat algemene info?
Het natriumcarbonaat in ons gamma is anhydrisch, wat dus niet hetzelfde is als natrium bicarbonaat hydrisch, dat we niet in ons gamma hebben.

Zijn er omega-3-vetzuren aanwezig in de levertraanolie?
Ja, nl EPA (7,7%), DPA (1,2%) en DHA (10,3%).

Wat is het synoniem voor prednisolone?
Deltacortisone

Nifuroxazide
Nifuroxazide Fagron is een fel geel, kristallijn poeder dat praktisch onoplosbaar is in water en licht oplosbaar is in alcohol.

Nifuroxazide wordt gebruikt als antibacterieel middel bij de behandeling van colitis en diarree.

De specialiteiten op basis van nifuroxazide (Ercefuryl ® , Nifuroxazide EG ®) zijn recentelijk teruggetrokken van de markt. De reden hiervoor is niet volledig duidelijk en komt blijkbaar op vraag van de producenten zelf. De overheid heeft ons verzekerd dat de terugtrekking niet te wijten is aan een eventueel risico bij het gebruik van dergelijke preparaten en de grondstof is dus niet verboden! Opnieuw biedt het magistrale het enige alternatief! De toegevoegde waarde van het magistraal blijkt weerom onmiskenbaar en u speelt als magistrale bereider hierin een unieke rol!

Wat is het synoniem voor nipagine ?
Methylhydroxybenzoaat

Wat betekent MEG?
MEG(A) = 1 000 000 internationale eenheden

Werd de verpakking gewijzigd van ethanol gedenatureerd?
Ja, vanaf juni 2008 gebruiken we andere bussen. Ze werden tot vandaag in niet UN-bussen afgevuld, maar omdat we graag alle verpakkingen willen uniformiseren, zullen ze nu ook in UN-gekeurde bussen verpakt worden. Het grootste verschil is dat er nu een zwarte dop op zal staan ipv een blauwe.

Is de tarwekiemolie koud geperst?
Onze tarwekiemolie is koud geperst maar daarna wel geraffineerd.

Wat is het alternatief van dexchloorfeniramine?
Fagron heeft dexchloorfeniramine maleaat (CNK 0321067) onlangs uit het gamma geschrapt.
Dit omdat er geen leverancier meer kan gevonden worden die voldoet aan de gestelde eisen van de grondstoffenwetgeving.
Het beste alternatief dat wij u kunnen aanbieden is chloorfeniramine maleaat. (= chloorfenamine maleaat).
Chloorfeniramine maleaat behoort tot de groep van de antihistaminica. Dexchloorfeniramine maleaat is het rechtsdraaiend isomeer (de D-vorm) van chloorfeniramine maleaat.
Chloorfeniramine maleaat is het racemisch mengsel en bevat 50% D-vorm en 50% L-vorm (deze laatste vorm is inactief). Vandaar dat de benodigde dosis chloorfeniramine maleaat dubbel zo hoog is als dexchloorfeniramine maleaat voor dezelfde activiteit (Martindale).

CNK 2267433 Chloorfeniramine maleaat 10 g FAGRON

Wat is het alternatief voor triethanolamine?
Triëthanolamine (Trolamine) kan secundaire amines bevatten die zich, zelfs na aanbrengen op de huid, kunnen omzetten in kankerverwekkende nitrosamines. Naar de aanbevelingen volgens het TMF* kan de vervangende grondstof trometamol (CNK: 1387075) gebruikt worden. Meestal wordt 1.35 g triëthanolamine vervangen door 1 g trometamol.

* TMF uitgave 2010, B-I-3-a. 12

Wat is de dosering van podofylline?
De dosering varieert tussen 5 en 25%. Het is een vrij gevaarlijke stof die gemakkelijk oplost in ethanol.

Wat is de pH van de basis voor mondgel?
De pH moet steeds tussen 6 en 8 liggen. Dit is lotafhankelijk en kan u terugvinden op uw analysecertificaat.

Aangezien enkele de Drosera tinctuur beschikbaar is op de markt en de dokter vloeibaar extract voorschrijft, hoeveel tinctuur moet men dan gebruiken in plaats van EXF?
Men moet 5 keer meer tinctuur gebruiken dan EXF.

Wordt natrium (di)fosfaat en mononatrium fosfaat inwendig of uitwendig gebruikt?
Ze kunnen allebei zowel inwendig als uitwendig gebruikt worden.

Wat is het synoniem voor trolamine?
Triethanolamine

Calciumfosfaat (= beendermeel) : gaat het hier om tricalcium?
Ja, CNK 2096014 is tricalcium. Wanneer er staat calciumhydrogenofosfaat, heb je bicalcium.

Wat is het synoniem van glyceritine zuur?
Enoxolone (anti inflammatoir middel)

Wat is het alternatief voor texapon N40?
Het beste alternatief is texapon NSO.

Gebruik menadionnatriumbisulfiet of vitamine K3?

Menadionnatriumbisulfiet of vitamine K3 (CNK 2417558) mag NIET gebruikt worden voor de behandeling of als antidota voor vergiftiging met anticoagulantia, zoals rattengif (edialux,…) . Deze vorm is geen alternatief voor een behandeling met vit K1 (fytomenadion).


Hoe gebeurt de verwerking van collargol in suppomassa?
Het fijngemaakt mengsel wordt verder verwerkt met zetpilmassa. Novata B = universele suppomassa collargol = colloïdaal zilver: heel fijn maken, eventueel met mannitol vermengen, novata B massa.


Rectale vormen van budesonide

Voor de behandeling van inflammatoire darmziekten (ziekte van Crohn en colitis ulcerosa) is budesonide actueel het geneesmiddel bij uitstek. Dit corticosteroïde is gecommercialiseerd onder meer door de Belgische firma Codali onder de vorm van maagsapresistente capsules (Budenofalk® 3 mg/capsule van Dr Falk Pharma).

De praktijk heeft echter uitgewezen dat gastro-enterologen ook gebruik wensen te maken van een lavement of klysma en van zetpillen (bij recto-sigmoïdale letsels).
Het is bijgevolg logisch dat gastro-enterologen geïnteresseerd zijn in het magistraal als alternatief: vorm en dosis aangepast aan de lokatie en ernst van de aandoening, een galeniek die zowel naar de verwerking van budesonide als naar de patiënt voldoening schenkt (vnl. op het vlak van de viscositeit).

In de literatuur zijn een viertal klinische studies met dergelijke preparaten gepubliceerd die toelaten volgende conclusies te trekken :
lage viscositeit : wijde retrograde spreiding (rectum-milthoek)

snelle spreiding (grotendeels binnen de 15 min.)

minder variabele spreiding

volume +/- 100 ml : spreiding inclusief colon descendens

8 mg vs 2 mg : 8 mg werkt sneller dan 2 mg (inflammatie daalt na week 2 vs week 4)

tendens voor meer remissie na 6 weken (27% vs 19%)

meer verstoorde bijnierfunctie (41% vs 22%)

residueel volume in enema flacon : +/- 15 ml

4 mg vs 2 mg : tendens voor meer remissie met 4 mg na 4 weken (41% vs 33%)

meer verstoorde bijnierfunctie (32% vs 5%)

systemisch beschikbaar : oraal 6% (range 2-10%)

versus rectaal enema 15% (range 3-50%)

zetpil 21%

absorptiesnelheid : rectaal = 2 x oraal

PREPARATEN

I Lavementen

Samenstellingen

I. 1. Budesonide lavementen 3 mg / 100 ml
Budesonide 48 mg (16 capsules Budenofalk® 3 mg)
Carbomeer (Carbopol) gel TMF 250 g
Aqua conservans ad 1600 ml
DT 16 lavementflesjes budesonide 3 mg/100 mlI. 2. Budesonide lavementen 6 mg / 100 ml
Budesonide 96 mg (32 capsules Budenofalk® 3 mg)
Carbomeergel (Carbopol) TMF 250 g
Aqua conservans ad 1600 ml

DT 16 lavementflesjes budesonide 6 mg/100 ml

Bereidingsvoorbeeld van lavementen :
- De inhoud van de capsules Budenofalk® 3 mg fijnmalen in een mortier
- Het fijngemalen poeder verwerken met 250 g carbomeergel, dat in kleine porties wordt toegevoegd
- Aanlengen tot 1600 ml met Aqua Conservans
- Afvullen (16 x 100 ml) in 16 lavementflesjes 100 ml (vb. “Flacon Clysma” Fagron)

Aanduiding op het etiket :
- In de koelkast bewaren; 6 uur voor de toediening op kamertemperatuur houden

II Zetpillen

Samenstellingen

II. 1. Budesonide zetpillen 3 mg
-. Budesonide 60 mg (20 capsules Budenofalk® 3 mg).
- Adeps solidus ( Witepsol, Novata of andere massa)
Z.A.N. voor zetpillen van 2 g

DT 20 zetpillen budesonide 3 mg / zetpil


II. 2. Budesonide zetpillen 6 mg
- Budesonide 120 mg (40 capsules Budenofalk® 3 mg)
- Adeps solidus (Witepsol, Novata of andere massa )
Z. A. N. voor zetpillen van 2 g

DT 20 zetpillen budesonide 6 mg / zetpil

Bereidingsvoorbeeld van zetpillen
- De inhoud van de capsules Budenofalk® 3 mg fijnmalen in een mortier.
- Het fijngemalen poeder geleidelijk verwrijven met gesmolten zetpilmassa
- De zetpillen onder roeren gieten bij het cremestolpunt .

Aanduiding op het etiket :
- In de koelkast bewaren; 3 uur voor de toediening op kamertemperatuur houden

Bestaat er een alternatief voor isopropylpalmitaat?
Je kan best eens proberen met isopropylmyristaat.

Kunnen we technisch xyleen gebruiken vooor de bereiding van druppels om proppen in de oren op te lossen?
Nee, het is een technisch product.
Nu is het ook op de markt onder farmaceutische kwaliteit,

Hoe kunnen we vitamine A in vloeibare vorm bewaren?
Zo snel mogelijk terug sluiten en dan houdbaarheid van 6m tot 1 j in de frigo, ofwel zelf terug stikstofgas toevoegen en sluiten.

Podophylline resina?
Podophylline resina is niet resinaat maar de volledige, latijnse benaming

Wat zijn de internationale eenheden van kaliumpenicilline?
Informatie uit de Martindale: 250 mg van penicilline V kalium komt overeen met 400 000 UI. Dit betekent ongeveer ongeveer 1600 UI/mg. 1.1g kaliumfenoxymethylpenicilline = 1g fenoxymethylpenicilline base, dus het komt overeen met 1450 IU/mg.

Is er zuur aanwezig in olijfolie?
Volgens de normen van de Ph. Eur. : <0.5.

Mogen tocoferolen inwendig gebruikt worden?
Alle tocoferolen kunnen voor inwendig gebruik aangewend worden.

Mag malachiet groen gebruikt worden als kleurstof?
Neen, dit product is niet te gebruiken als kleurstof!! Niet voor inwendig gebruik!! Het wordt wel toepast voor de behandeling van schimmelinfecties, maar is toxisch indien IG!! Groene voeding 7069 kan wel gebruikt worden als kleurstof!

Van welke origine is de alcohol in echinacea MT?
Dit is afkomstig van bieten.

Welk vulmiddel moet men gebruiken voor fluoxetine HCl?
Er wordt niet gekozen om lactose te gebruiken als vulmiddel daar lactose en fluoxetine reageren met elkaar. De "maillard" reactie treedt op tussen deze 2 grondstoffen. Dit is een scheikundige reactie waarbij de vrije aminogroep van fluoxetine reageert met de carbonylgroep van lactose waardoor er degradatieproducten van het actieve product fluoxetine optreden. Omwille van deze reden adviseren wij volgend vulmiddel voor de fluoxetine HCl gelulen: "mannitol 99,5% en SiO2 colloidaal anhydr. 0,5%"

Wat is de samenstelling van denamecal?
98% Ethanol (puur) en 2% Methylethylketon

Betreft het diphenyl in fenylbutazone?
Ja!
In Ph.Eur. staat ook 4-Butyl-1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione. Het is dus de diphenyl-vorm

Wat is de oorsprong van blanc de baleine?
Onze Blanc de baleine is van synthetische oorsprong. Van natuurlijke oorsprong, uit de kop van een potvis, is erg duur en zal ongetwijfeld iets verschillen met de synthetische.

Kan emulgade K vervangen worden door emulgade 1000 I?
Emulgade 1000 I =: niet ionogene emulsiebasis
Emulgade K = mengeling van kwaternaire ammoniumzouten + eumulgin B1 + vetalcoholen. Zelfemulgerende basis (vooral voor haarpreparaten)
Deze 2 producten zijn dus NIET hetzelfde, maar je mag de K door de 1000 I vervangen.

Hoeveel sacharine is er aanwezig in natriumsaccharinaat?
Tussen de 99% en 101%

Wat is de oorsprong van de 'succis rubi idaei aroma'?
Synthetisch op basis van natuuridentieke stoffen.

Hoeveel bedraagt de concentratie van Cascara?
De concentratie in poeder is 8 %.
De concentratie in droog extract is 13,5 %.

Wat is het percentage aan glucosaminesulfaat in glucosaminesulfaat 2NaCl ?
Er is 20% NaCl aanwezig dus blijft er 80% glucosaminesulfaat over.

Wat is het E-nummer van Povidone?
Povidone zelf is een E-nummer (E1201) en is verder gewoon een chemische stof ("lange keten van moleculen"). Vooralsnog heb ik geen aanduiding kunnen vinden dat er additieven in zouden (moeten) zitten.

Wat is het synoniem van bijenwas ?
Cera alba: dit is de gele bijenwas ontkleurd. Theoretisch (Europese Farmacopee en Fiedler Encyclopedia of Excipients) bestaat er weinig verschil tussen witte en gele bijenwas. Het smeltpunt 61-66°C, zuurgetal, dichtheid, ... zijn steeds dezelfde.

Wat is het gehalte van salpeterzuur?
Technisch product, 60%
Gaat uit het gamma en zal vervangen worden door salpeterzuur (Ph.Eur.) 70%

Oplosbaarheid lecithine?
Geen gegevens over het aantal vetzuren, niet oplosbaar in water, wel dispergeerbaar.

Advocaatolie : wat is de kwaliteit?
Het is bereid door een eerste persing en dan geraffineerd

Niet-gebufferde cetomacrogolcreme
De niet-gebufferde cetomacrogolcrème is de ideale zalfbasis voor de verwerking van erythromycine.

Erythromycine is een zwakke base die niet zuurbestendig is en dus niet stabiel, zelfs niet in het zwak zuur midden (pH 5) van de gebufferde cetomacrogolcrème. Voor de stabiliteit van erythromycine is het noodzakelijk een crème te hebben met een pH niet lager dan 6,5. Ideaal is de niet-gebufferde cetomacrogolcrème met kaliumsorbaat als bewaarmiddel. Sinds de intrede van het TMF hadden wij enkel de nieuwe, gebufferde TMF formule in het gamma en was de apotheker verplicht om zelf de nietgebufferde cetomacrogolcrème aan te maken. Om te helpen bij deze tijdrovende job hebben wij de oplossing voor u bedacht.
We hebben sinds enige tijd “niet-gebufferde cetomacrogolcrème 500 gr Fagron” op de markt. Een kleine hoeveelheid aangepast aan de behoefte van de apotheker! Niet-gebufferde cetomacrogolcrème Fagron 500 g – CNK 2210953

Niet-gebufferde cetomacrogolcrème
Cetostearylalcohol 7.2g
Cetomacrogol 1000 1.8g
Witte vaseline 15g
Vloeibare paraffine 6g
Kaliumsorbaat 0.27g
Aqua conservans q.s. ad 100g

Bewaring van niet-gebufferde cetomacrogolcrème met erythromycine
Het is noodzakelijk dat de patiënt de bereiding van erythromycine in niet-gebufferde cetomacrogolcrème in de koelkast bewaart tussen 2 °C en 8 °C en de bewaartermijn reduceert tot 7 dagen.

Onverenigbaarheden met erythromycine
Erythromycine is niet verenigbaar met salicylzuur. Salicylzuur kan omwille van zijn zure pH erythromycine inactiveren. Indien een behandeling van beide actieve stoffen gewenst is, moeten deze in aparte crèmes verwerkt worden en moet men een tussentijd van tenminste een uur tussen het aanbrengen van beide respecteren.

Indicaties van erythromycine
Het lokaal gebruik van erythromycine is doeltreffend voor de behandeling van acne. Erythromycine onderdrukt de groei van Propionibacterium acnes, een anaërobe bacterie aanwezig in de talgklieren en -follikels, en vermindert zo de productie van vrije vetzuren en van andere stoffen die verantwoordelijk zijn voor de ontsteking. Erythromycine is bij lokaal gebruik minder irriterend
dan benzoylperoxide.

Wat is Avil?
Avil is een oude benaming voor feniramine maleaat (CNK:2097228 – 5g)

Is cellulosum microcristallinum PH101 het synoniem van Avicel RC 591?
Cellulosum microcristallinum PH101 bestaat voor 100% uit cellulose met een bepaalde fijnheidsgraad.
Avicel RC 591 is een mengsel van ca. 90% microkristallijne cellulose ca. 10% carboxymethylcellulose natrium. Het is dus niet geheel hetzelfde!

Wat is de formule voor muntwater?
3% muntspiritus in water

Wat is de samenstelling van vlooienkruid?
Vlooienkruid wordt bij ons enkel voor uitwendig of veterinair gebruik verkocht
Tanacetum cinerariifolium (vlooienkruid) bevat vooral PYRETHRINE: 0,3 tot 2%
Pyrethrine is een contactinsecticide en verlamd de zenuwcellen van insecten: neurotixische werking
Daarnaast bevat het ook flavonoiden, sesquiterpenen en polyines

Tot welk species behoort het veronica kruid?
Officinalis

Mag lavendel in aromatherapie gebruikt worden?
Ja, want het is van natuurlijke oorsprong.

Hoeveel tolubalsem zit er in tolusiroop?
10% van het extract gewoon aanlengen met sirupus simplex. Komt van de formule van decuplex. (100 cc gebruiken voor 1L siroop).

Kan ik SyrSpend® SF elke grondstof verwerken?

In principe kan in SyrSpend® SF Liquid elke grondstof worden verwerkt die stabiel is in een zuur milieu. In SyrSpend® SF Alka is geschikt voor grondstoffen die niet stabiel zijn in zuur milieu. Het gemodificeerd zetmeel gebruikt in SyrSpend® SF is, vanwege zijn onregelmatige sferische vorm, meestal inert voor chemische reacties.

Indien u meer informatie wenst over dit concept, klik hier.


Wat is het synoniem voor squaleen?
Perhydrosqualeen

SyrSpend SF Alka bewaring na reconstitutie
SyrSpend® SF Alka (poeder voor reconstitutie) bevat geen bewaarmiddelen, hoelang zal deze stabiel blijven na reconstitutie?
Microbiologische stabiliteitstesten hebben uitgewezen dat SyrSpend® SF Alka Dry microbiologisch stabiel blijven gedurende 60 dagen wanneer gezuiverd water wordt gebruik voor reconstitutie en de bereiding in de koelkast wordt bewaard.

Klik hier voor meer info over SyrSpend® SF Alka en ontdek de bereidingswijze voor een omeprazole suspensie.

Is het normaal dat het magnesiumchloride poeder vochtig is?
Het probleem zal waarschijnlijk veroorzaakt zijn door vervloeiing van het product door het relatief hoge watergehalte waardoor de kristallen aan elkaar gaan plakken. Dat is eigenlijk niet te voorkomen en is inherent aan het product. Meestal doet zich dit voor bij aangebroken verpakkingen.

Synoniem inositol?
myo-inositol, meso-inositol

Wat is de formule van tijmsiroop?
Samengest. vloeib tijmextract: 15%, Sorbitol, Xylitol, Propyleenglycol, Xanthaangom, Methyl paraben, Propylparaben, Water

Wat is de samenstelling van Benzoylperoxide ?
75% dibenzoylperoxide / 25% water. Matig oplosbaar in water en alcohol, goed oplosbaar in chloroform, ether en aceton. Voor de bereiding in gel: verwrijven en door zalfmolen

Wat is het synoniem van diethylether?
Ether

Wat is de viscositeit van paraffine vloeibaar?
110 - 230 mPa.s (dunvloeibare is 60-80 mPa.s, maar staat op het etiket)

Wat is de oorsprong van de omega-3 capsules?
Er wordt olie gehaald uit het vlees van vette vissoorten zoals haring, sardines en zalm (niet de lever). Ook hier worden verschillende vissoorten samengevoegd. Het gaat niet over gekweekte vissoorten.

Waarvan is cineol afkomstig ?
Eucalyptus oil is obtained by steam distillation and rectification from the fresh leaves or the fresh terminal branchlets of various species of Eucalyptus rich in 1,8-cineole. The species mainly used are Eucalyptus globulus Labill., Eucalyptus polybractea R.T. Baker and Eucalyptus smithii R.T. Baker.

Synoniem kaliumsulfoguaicolaat?
Kaliumsulfoguaicolaat is een synoniem voor Thiocol en heeft een expectorerende werking. Een expectorans zorgt voor een hoeststillende werking bij een hoest gepaard met fluimen (= diepe hoest).

Is anethol (DAB) hetzelfde als = anijs vlugolie (Ph.Eur.)?
Neen, het zijn beiden essentiele oliën en ze worden voor dezelfde toepassing gebruikt, maar zijn geen synoniemen.

Hoeveel vitamine E zit er in 1ml tarwekiemolie?
Hangt af van lot / deze olie bevat 3 IE Vitamine E per gram olie (http://www.anthemis.nl/aromabasis/tarwekiem.htm)

Hoeveel eenheden/g tocoferolacetaat 50% CWS/S zijn er aanwezig?
2 mg tocoferolacetaat 50% CWS/S komt overeen met 1 IU

Is het normaal dat ik een halfleeg flesje ontvang van Malathion?
5g in een flesje van 30ml => ongeveer 1/5 gevuld.
Het product verdampt niet, dus ja.

Wat is het verband tussen tetracycline HCl en tetracycline laurylsulfaat ?
1 mg tetracycline laurylsulfaat komt overeen met 0.6765 mg tetracycline HCl

Is de geraffineerde amandelolie hetzelfde als de zoete amandelolie ?
Er bestaan 2 soorten zoete amandelolie
•De niet geraffineerd zoete amandelolie (deze hebben we niet in ons gamma) = amandelolie (Ph.Eur.)

•De geraffineerd zoete amandelolie (CNK 1032564 voor 1L en CNK 2103984 voor 5L) = geraffineerde amandelolie (Ph.Eur.)

Volgens de Europese Farmacopee, wordt deze laatste bekomen door koude persing gevolgd door raffinage.

Bevat bananenaroma suiker?
Neen, het is een mengsel van natuurlijke componenten

Afkomst levertraan?
Gadus morhua L. of kabeljauw met andere woorden.
Levertraan is afkomstig van kabeljauw en heeft een heerlijke nostalgische geur. Geen stof aan toegevoegd.

Algemene info types lanette.
Lanette E = natriumcetostearylsulfaat of natriumcetearylsulfaat
Lanette O= cetostearylalcohol of cetearylalcohol
Lanette N= Lanette E (1) + Lanette O (9)
Lanette W= Nalaurylsulfaat + Lanette O
Lanette SX= Lanette O + Nalaurylsulfaat + NaCetearylsulfaat
(bron: cursus Prof. Remon Ugent)

Carbomeergel TMF
De formule “Carbomeergel” uit het Therapeutisch Magistraal Formularium (TMF) verschilt van de oude formule “Carbopol® gel” van het Nationaal Formularium VI” (NF VI) als volgt: de TMF formule schrijft slechts 1% carbomeer voor in plaats van 2 % carbomeer in de NF VI formule en de base triëthanolamine werd vervangen door trometamol daar triëthanolamine secondaire amines bevat. Deze secondaire amines kunnen omgezet worden in kankerverwekkende nitrosamines, zelfs na aanbrengen op de huid. De benaming CARBOPOL® GEL werd niet aangehouden daar dit een geregistreerde naam is. Daarom is men overgeschakeld naar de chemische benaming: carbomeergel.

Carbomeergel behoort tot de hydrofiele gels (= hydrogels). De wettekst voorziet dat de arts de TMF formules op verkorte wijze kan voorschrijven: vb. Triamcinolonacetonide hydrofiele gel 0.1% TMF

Carbomeergel TMF
Carbomeer 1g
Dinatriumedetaat 100mg
Propyleenglycol 10g
Trometamol 1g
Water voor bewaring q.s. ad 100g

Carbopolgel NF VI
Carbopol® 2g
Na2EDTA 0.05g
Propyleenglycol 15g
Triethanolamine q.s. ad pH5
Water ad 100g

Soorten carbomeren
Het is belangrijk te weten dat er verschillende types carbomeren zijn: (1) carbomeren voor uitwendig gebruik (dermatologie): carbomeer 980 en (2) carbomeren voor inwendig gebruik (orale gels): carbomeer 974 P.

Deze nieuwe variëteiten van carbomeren 980 en 974 P vervangen de carbomeren 940 en 934 P. De carbomeren 940 en 934 P bevatten een te hoog gehalte aan benzeenresiduen waardoor de nieuwere carbomeren, die geen benzeenresiduen bevatten, vanuit toxicologisch standpunt de voorkeur genieten.
De klaargemaakte carbomeergel Fagron is de TMF formule. Deze gel bevat het carbomeer 980 en kan dus enkel voor dermatologisch gebruik aangewend worden. Ons etiket vermeldt ook duidelijk “uitwendig gebruik”.

Sinds kort hebben we nu ook een klaargemaakte gel voor buccaal gebruik in het gamma op basis van het cellulosederivaat HPMC!

Recent gewijzigde terugbetaling
Naar aanleiding van het Therapeutisch Magistraal Formularium worden carbomeer 974 P en 980 nu wel terugbetaald, in tegenstelling tot vroeger! Bijgevolg is carbomeergel TMF wel vergoedbaar! In het TMF staan de formules op basis van carbomeergel (= hydrofiele gel) nog verkeerdelijk vermeld als niet-vergoedbare formules (zie TMF blz 11 tem 13).
De wettekst voorziet ook dat de arts de TMF-formules op verkorte wijze kan voorschrijven. De apotheker moet dan ook de volledige samenstelling NIET meer vermelden op de rugzijde van het voorschrift voor de terugbetaling!

Verpakking
Het is belangrijk de carbomeergel bereidingen altijd te verpakken in zalftubes en niet in zalfpotten. Tubes voorkomen uitdroging van een hydrofiele gel en zijn ook veel hygiënischer vandaar dat zij STEEDS de voorkeur genieten voor alle dermatologische preparaten.Houdbaarheid na openen van excipiens xanthaangom?
Bij dit soort producten adviseren wij om na openen nog maximaal een half jaar te bewaren.

Is er een wijziging in het product Capsicum oleoresine?
Al sinds jaar en dag kopen wij dit product onder hetzelfde artikelnummer bij een leverancier in Engeland. De formule lijkt ons niet veranderd. Capsicum oliehars is een natuurproduct en afhankelijk van de groeiomstandigheden en tijdstip van oogsten kan de kleur er enigszins anders uitzien.

Onder welke vorm verkopen we het natriumascorbaat?
L-vorm

Hoeveel is de concentratie Benzalkoniumchloride (CNK 2417525) in deze oplossing ?
Tussen 95,0 en 104,0%. Het gaat hier over een puur product en niet over een oplossing.

Wordt Aerosil inwendig gebruikt?
Ja, het wordt gebruikt als verdikkingsmiddel in suspensies, emulsies, homeopathie en het is ook een vochtopnemer.

Is magnesiumsulfaat in de gedroogde vorm bruikbaar als een laxeermiddel?
We hebben 2 verschillende soorten in het gamma: de gedroogde en de 7H2O vorm. Beide kunnen gebruikt worden als engels zout (laxeermiddel).

Waarom staat er op de verpakking van meidoorn droog extract een etiketje 'gewijzigde referentie'?
Vroeger voldeed deze grondstof aan de eisen van de Zwitserse pharmacopee die een concentratie vermeldt van 1% flavonoïden. Het huidig product voldoet echter aan de eisen van de Europese pharmacopee met een concentratie van 2,5% flavonoïden.
Met andere woorden: het gehalte aan actieve stof in dit nieuw product is 2,5 keer hoger!!

Wat is het synoniem voor tocoferol PEG succinaat?
TPGS vorm : waxy vorm die smelt bij opwarmen en kan met water gemengd worden

Waarvoor staat de afkorting AFV?
AFV staat voor “afvuldatum".

In welke vormen komt zwavel voor?
Zwavel voor uitwendig gebruik = geprecipiteerde zwavel ? kenmerk: amorf (dus heel fijn)
Vroeger ook nog andere zwavels:
gesublimeerde zwavel ? kenmerk: dit is de grofste zwavel, mengsel van amorf en kristallijn
gewassen zwavel ? kenmerk: dit is de gesublimeerde die gewassen is tot alle zuren verwijderd zijn. Deze werd vroeger voor inwendige toepassingen zoals acne gebruikt en is ook de enige die geschikt is voor veterinair gebruik.

Wat is de gebruiksaanwijzing van ronidazole?
10% oplossing: 1 soepleppel in 1 liter drinkwater per week, gedurende 1 week behandelen

Wat is het synoniem voor SPAN 80?
Sorbitanoleaat

Waardoor kunnen we witepsol vervangen?
Suppocire of Novata B

Permethrine soort?
Dit is 100% zuivere permethrine, 25/75 wijst op de verhouding isomeren.

Is vitamine A palmitaat te vervangen door acetaat in een creme?
Ja, maar rekening houden met de eenheden!

Wat is het gebruik van simethicone emulsion?
Het wordt gebruikt volgens het principe de Kestomatine. pH =3,5. 200 mPa.s. Het kan ook oraal gebruikt worden in geval van een opgeblazen gevoel, om gas te verwijderen bij kinderen. Emulsie op waterige basis dus kan verdund worden met water indien nodig. Op basis van polymethylsiloxanen (ie siliciumbevattend organisch polymeer). De eenheid centistokes wijst op een zekere viscositeit van de vloeistof (getalwaarden vb. 500, 1000, 5000,...). Analoog ervan vindt men in Dimethicone.

Nepresol® : het magistraal alternatief
Nepresol® (Novartis Pharma), een antihypertensivum met als actief bestanddeel dihydralazinesulfaat (25 mg per tablet), is niet meer verkrijgbaar maar gelukkig bestaat er voor deze specialiteit een magistraal alternatief.

De grondstof dihydralazinesulfaat is niet beschikbaar op de belgische markt maar kan zonder probleem vervangen worden door hydralazine hydrochloride (CNK 2437242).

Het verwerken van de grondstof

Hydralazine hydrochloride is een wit tot gebroken wit, geurloos en kleurloos kristallijn poeder. Hydralazine hydrochloride reageert met metaal en is niet compatibel met gesuikerde oplossingen of vloeistoffen.

Dosering van de bereiding

In principe is de dosering per gelule 1 op 1 vervangbaar en dat blijkt ook uit de bestaande specialiteiten op basis van beide producten die vroeger op de markt waren:
•Nepresol®: tabletten van 25 mg dihydralazinesulfaat
•Apresoline®: tabletten van 10 of 25 mg hydralazine hydrochloride

Als apotheker kan u er niets mis mee doen gelules af te vullen van 25 mg hydralazine hydrochloride. Het is wel uw verantwoordelijkheid om de arts in te lichten over de wijziging van actief bestanddeel en eventueel de informatie die u daarover kan terugvinden in de officiële literatuur.

Beide specialiteiten waren geïndiceerd bij hypertensie als supplementaire medicatie voor gecombineerd gebruik met andere antihypertensiva zoals betablokkers en diuretica. Naar dosering toe, bij de indicatie hypertensie, vermelden de bijsluiters van beide specialiteiten dat deze patiëntspecifiek is. Voor Nepresol® zowel als voor Apresoline® wordt een initiële dosis vooropgesteld van 25 mg 2 maal per dag.

Vanuit de bijsluiters blijkt eenzelfde dosis vooropgesteld te worden voor beide specialiteiten, echter de Martindale (32nd ed.) meldt een verschil in initiële dosis voor beide grondstoffen:

Hydralazine hydrochloride is een perifere vasodilator die hoofdzakelijk inwerkt op de arteriolen. Hydralazine hydrochloride wordt oraal toegediend voor de behandeling van hypertensie, meestal in combinatie met een betablokker en een thiazide diureticum. De gebruikelijke initiële dosis is 40 – 50 mg per dag verdeeld over verschillende doses, die kan verhoogd worden afhankelijk van de respons van de patiënt.

Dihydralazine is een perifere vasodilator met een vergelijkbare activiteit als hydralazine. Dihydralazine wordt oraal toegediend onder de vorm van het sulfaat maar de dosis wordt meestal uitgedrukt vanuit de base vorm. De gebruikelijk initiële dosis voor hypertensie is 2 x 12,5 mg per dag in de sulfaatvorm.

Het verschil in deze dosering kan verklaard worden vanuit de verschillende farmacokinetiek voor beide grondstoffen. Zowel de Martindale als de bijsluiters geven melding van een lage biologische beschikbaarheid van hydralazine hydrochloride omwille van een heel hoog eerste passage effect. Het blijft aldus aan de arts om de dosis te bepalen en, omwille van de substitutie van actieve stof, de patiënt gedurende de beginfase goed op te volgen.

Reeds enkele maanden terug publiceerde Fagron het magistraal alternatief op basis van hydralazine hydrochloride hoewel wij toen niet over deze grondstof beschikten. Intussen lieten vele collega’s ons weten dat de grondstof moeilijk te verkrijgen is en op een bepaald ogenblik zelfs niet meer beschikbaar. Fagron slaagde erin om met spoed deze nieuwe grondstof te lanceren om ook in die behoefte u optimaal te kunnen dienen en de markt te behoeden van een tekort.

Wordt natrium (di)fosfaat et mononatrium fosfaat inwendig of uitwendig gebruikt?
Ze kunnen allebei zowel inwendig als uitwendig gebruikt worden.

Formule : Natriumfosfaat – fosforzuur – water aanvullen tot 100 ml. Mogen we het dinatriumfosfaat gebruiken in de plaats van mononatriumfosfaat ?
Het dinatriumfosfaat is basisch, terwijl het mononatriumfosfaat is zuur: je mag het ene dus niet vervangen door het andere.

Suppocire AS2X?
De oorspronkelijke stof heeft het emulsifiërend karakter dat een goede toepassing kent voor het maken van suppositoires. Men kan een deeltje water gebruiken.

Wat is de oplosbaarheid van trimethoprim?
In water 1g/1L- in alcohol 100mg/10ml - anders een suspensie maken met xanthaangom

Welke kleurstof – niet-alimentair – mag men gebruiken voor een trituratie?
Erythrosine 85 of ijzeroxide rood.

Eucalyptol (Cinéole) versus Eucalyptus vlugolie
Eucalyptol bestaat in het Fagron gamma onder het synoniem cineol. Eucalyptol is eigenlijk het pure product afkomstig van de plant Eucalyptus Globus.

Eucalyptus vlugolie daarentegen is een mengsel van verschillende bestanddelen waaronder minimum 70% cineol. Een andere benaming voor eucalyptus vlugolie is eucalyptus essence.
Een eucalyptus tinctuur is nog minder sterk en bevat tussen de 0.3 en 0.5% vlugolie.

Wat is een synoniem van aluin?
Alumen of aluminiumkaliumsulfaat.

Bestaat er een alternatief voor texapon N40?
Het beste alternatief voor texapon N 40 is texapon NSO (CNK 1083922). Texapon NSO heeft dezelfde samenstelling als texapon N40, maar is alleen minder viskeus. De viscositeit kan verhoogd worden door toevoeging van NaCL. Texapon NSO is een synoniem voor 'natrium lauryl ether sulfaat'. Het is een emulgator, het heeft een emulgerende werking, d.w.z. dat het ervoor zorgt dat 2 niet mengbare vloeistoffen toch bij elkaar kunnen gemengd worden. Het wordt vnl gebruikt in shampoo's, heeft een schuimende werking en wordt gebruikt als detergent; het heeft ook een beschermende werking voor het haar en de hoofdhuid.
Ook de Texapon N25 is vervangen door de Texapon NSO. Ze bevatten allemaal dezelfde hoeveelheid Nalaurilethersulfaat nl 27%. Het verschil bij allen zit hem in een verschil in viscositeit door een verschillende zoutgehalte. Texapon K12 is geen ether van Nalaurilsulfaat (is puur Nalaurylsulfaat) dus is niet identiek.


Is natriumbicarbonaat gelijk aan natrium bicarbonaat hydraat?
Neen, in ons gamma hebben we enkel het anhydrische natriumbicarbonaat.

Is witte was afkomstig van bijen?
Ja

Origine van glucosamine sulfaat?
Zee-oorsprong (hydrolyse van de schelpen van schaaldieren)

Magistraal alternatief voor de samengestelde styraxzalf BF IV
De samengestelde styraxzalf (Styracis ceratum compositum) werd uit het Fagron gamma genomen omwille van de noodzaak het als geneesmiddel te gaan registreren.

Styrax is een hars dat wordt gewonnen uit de bast van de Liquidambar orientalis Miller.
Omdat er geen alternatief op de markt is geven wij u graag de magistrale formule van samengestelde styraxzalf Fagron:

Medicinale olie 250
Gele was (Cera flava) 150
Vloeibaar styrax 150
Elemihars (Elemi resina) 150
Venetiaans terpentijn 300

Opmerking:
Medicinale olie: toegelaten zijn amandelolie, aardnotenolie, maïsolie, olijolie en sesamolie en in het algemeen elke consumptieolie (nadeel: worden tamelijk snel ranzig). (Bron: Memento Galenische Farmacie, APB).
Aangezien gele was en elemihars niet meer te verkrijgen zijn, zou unguentum simplex een alternatief kunnen bieden (naar analogie met de bithiol zalven uit NF).
Venetiaanse terpentijn kan men vervangen door gewone terpentijn (therebentina pinus silvestris).

Gebruik:
Deze formule is gebaseerd op een BF IV formule die vroeger vaak gebruikt werd bij schurft en andere parasitaire aandoeningen.
Bereiding:
De verschillende bestanddelen dienen volgens de regels van de kunst vermengd te worden*.
*Bron: Wetenschappelijk dienst (APB), Memento Galenische Farmacie (APB)

Hoeveel zink bevat zink orotaat?
14.8%

Wat is het gehalte formaldehyde in de oplossing?
De formaldehyde-oplossing Fagron 35% bevat steeds tussen de 34.5 en 38% m/m formaldehyde. Het gehalte is echter lotafhankelijk. Voor informatie omtrent het exacte gehalte formaldehyde van uw lot, gelieve het analysecertificaat te raadplegen ahv uw lotnummer.

Hier kan u tevens het gehalte stabilisator methanol terugvinden (9-15% v/v).

Wat is de dichtheid van glycerol?
1,26 (die van Glycerol 85% is 1,23).

Magistraal alternatief voor Duspatalin® siroop
Duspatalin® siroop werd recent uit de handel genomen. Hier kan u het magistraal alternatief terugvinden op basis van Mebeverine.
Deze siroop wordt aangewend als symptomatische behandeling van buikkrampen.

R/ Mebeverine HCl 1g
Dinatriumpamoaat monohydraat 98% 493mg
Natriumbenzoaat 100mg
Natriumsacharine 100mg
Citroenzuur 45mg
Natriumcitraat 100mg
Tween 20 250mg
Cremophor EL 250mg
Dimethicone 100 2dr
Vanille 0.1g
Banaanaroma 2dr
Avicel RC 3gr
Water ad 100ml

De onaangename smaak van mebeverine HCl is zeer moeilijk te maskeren. Daarom vormt men in situ het onoplosbaar zout mebeverinepamoaat. Toevoeging van viscositeitsverhogende stoffen (Avicel RC) verminderen de prikkeling van de smaakpapillen.

Bereidingswijze voor 200 ml suspensie: (geverifieerd door Apoth. T. Van Schoubroeck)
• Breng 4 druppels dimeticone in een bekerglas en bevochtig met 500 mg Tween 20 en 500 mg Cremophor EL
• Voeg toe : 200mg natriumbenzoaat, 200 mg natriumsacharine, 90 mg citroenzuur, 200 mg natriumcitraat, 6g Avicel RC en 2g mebeverine HCl toe.
• Meng met een spatel
• Kook ongeveer 200 ml gezuiverd water en giet 100 ml over het mengsel en mix (Rotor Stator mixer) tot homogeen
• Laat de oplossing bekoelen tot kamertemperatuur .
• Voeg dinatriumpamoaatmonohydraat, opgelost in 50 ml gekookt water, druppelsgewijs toe onder voortdurend en krachtig mixen.
• Breng de suspensie in een bruine fles van 200 ml voor inwendig gebruik
• Leng aan tot 200 ml met vers gekookt water en gebruik tevens dit water om de laatste resten aanwezig op de mixer en in het bekerglas te verwijderen.
• Voeg 0.2g vanille en 4 druppels banaanaroma toe.

Controle:
• pH = 5
• Homogeniteit, opschudbaarheid ,...

Moet echinacea MT bewaard worden in de koelkast?
Neen, dit is niet nodig.

Synoniem kaliumcitraat?
Trikaliumcitraat.

Wat is de origine van gelatine?
Gelatine wordt gehaald uit varkenshuid (pigskin).

Wat is de nieuwe benaming van Barium Sulfate Radiologique?
De nieuwe benaming is Barium Sulfate

Kunnen we chymotrypsine vervangen door trypsine?
Ja, maar je moet wel 10 keer meer trypsine nemen.

Waarin is permethrine 25/75 oplosbaar?
Permethrine is niet oplosbaar in water, maar wel in organische solventen met uitzondering van ethyleenglycol.

L-carnitine: gebruik?
Enkel de L-vorm van carnitine is effectief. De DL-vorm zou zelfs kunnen leiden tot carnitinetekorten aangezien het interfereert met de eigen productie van L-carnitine!!

Hoeveel actieve bestanddelen bevinden er zich in de passiflora EXS in vergelijking met het zuiver poeder?
In de plant zelf zijn er 1.5 - 2.2% flavonoïde-achtigen aanwezig. In de EXS zijn er 2,2 - 2,8% flavonoïde-achtigen aanwezig. Bijgevolg is de EXS bijna twee keer meer geconcentreerd dan de plant.

Wat is de oorsprong van het stremsel?
Stremsel is een oplossing die spijsverteringsenzymen bevat, afkomstig uit de lebmaag
van kalveren

Wat is het synoniem van Berkenteer (Betula alba)?
Koolteer (toepassingen in de cosmetologie).

Het gehalte van melkzuur is 90%, wat is de andere 10% dan?
Water

Is het normaal dat er zwevende deeltjes in de tarwekiemolie aanwezig zijn?
Kan geen kwaad. Het is een natuurlijk product waardoor door de persing enkele vlokjes kunnen ontstaan.

Bevat sorbitolsiroop een bewaarmiddel?
Nee, het bevat geen bewaarmiddel.

Wat is een synoniem voor tegobetaine L7?
Cocamidopropylbetaïnencode

Is er amercol aanwezig in jullie bijenwas en walschot?
Neen

Kan vitamine A acetaat olie stollen?
Vitamini A acetas is een product op oliebasis (arachide-olie). Met name in de wintermaanden kan het product troebel worden als gevolg van een lage temperatuur tijdens transport dan wel opslag. Mag verwarmd worden au-bain-marie tot ca. 60 °C
Het vitamine A acetaat 1.5 miljoen IE/g kan stollen bij deze concentratie. De Ph. Eur. voorziet dat «een gedeeltelijke kristallisatie kan ontstaan in sterk geconcentreerde oplossingen ».
Op het etiket staat voluit geschreven: «vooraleer te gebruiken, verwarm het recipient au bain-marie op 60°C en schudt om de homogeniteit van het product te bewaren. »

Wat zijn de synoniemen voor pregnenolone?
Pregneninolone
Ethisteron
Ethinyltestosteron

Wat is de formule van goulardwater?
Loodacetaat oplossing 20g
Ethanol 30g
Aqua purificata ad 1000g

Gebruik van calciumascorbaat?
Vitamine C als calciumascorbaat betreft een aanmerkelijk minder zure vorm van vitamine C dan ascorbinezuur. De pH-waarde van calciumascorbaat bedraagt gemiddeld 7.1 (ter vergelijking: ascorbinezuur heeft een pH-waarde van circa 2.3 en de vitamine C-activiteit ligt rond de 82%).
Voornamelijk mensen die behoefte hebben aan hogere doseringen vitamine C blijken vaak al maag- en darmproblemen te hebben. Voor hen biedt een ontzuurde vorm van vitamine C uitkomst.

Op het etiket van zeewier staat Fucivel Aescofeli. Is dit correct?
Produkt is niet veranderd. Fucus was een foutieve naam (een verzamelnaam) en mag niet meer worden gebruikt. Vandaar is nu de exacte naam Fucivel of zeewier.

Wat is de samenstelling van eucalyptol?
Eucalyptusolie bestaat voor ca. 85% uit eucalyptol en voor de rest uit alfa-pinenen (5 – 15%), limoneen (3 – 10%), trans-pinocarveol (0.5 – 5%) en talrijke monoterpenen.

Is collargol oplosbaar in water? Nu staat er op het etiket 'usage externe'. Mag collargol gebruikt worden voor suppo's?
Suppo's worden normaal beschouwd als inwendig gebruik maar dit product mag wel voor suppo's gebruikt worden. De Ph Eur eist dat het op het etiket komt omdat het niet meer mag gebruikt worden voor orale inname. Suppo's zijn de enige vorm van 'inwendig gebruik' die nog toegelaten is.

Wat is het gebruik van senna?
Senna wordt toegepast voor zijn laxerende eigenschappen.
Indicaties zijn: acute constipatie, hemorroïden, anale fisuren, voorbereiding tot interne diagnose
Contra-indicatie: zwangerschap, borstvoeding, intestinale constructie, acute intestinale ontsteking, kinderen < 12 jaar

Welke suppomassa's kunnen voor ovules gebruikt worden?
Suppocire of novata B kan allebei. Het kan ook zijn dat ze een bereiding met gelatine en glycerine massa moeten maken. Formule volgens BPV: gelatine 13% - water 22 % - glycerol 65%

Kan menthol verwerkt worden in xylo?
Het verwerken van Menthol in basisvloeistof voor de neus is niet te doen omdat menthol bijna niet oplost in waterige vloeistoffen. Het beste is om een paar druppels pepermuntolie toe te voegen en op het etiket “schudden voor gebruik” te vermelden. Vanuit chemische stabiliteit gezien is er geen enkel bezwaar menthol toe te voegen

Wat is het verschil tussen saccharinum en saccharum?
Saccharin(um):
Wit, geurloos, of licht aromatische kristallen of kristallijn poeder met een intens zoete smaak
Licht oplosbaar in water, 1/25 in kokend water, 1/30 in alcohol
Intense zoetstoffen, 100x zoeter dan sucrose
Gebruikt als voedingsadditieven
Saccharum of sucrose:
Kleurloos of wit, geurloos, droge kristallen of een kristallijne massa of wit kristallijn poeder, met een zoete smaak
Plantaardige oorsprong
Oplosbaar 1/0,5 in water, licht oplosbaar in alcohol
Gebruikt als zoetstof

Synoniem lavendel?
= officinalis = angustifolia (term officinalis wordt eigenlijk niet meer gebruikt).

Wat is de afkomst van lecithine?
Lecithine is afkomstig van soja.

Wat is het synoniem voor tretinoine?
Vitamine A zuur

Op de pot van nystatine staat er 25 meg geschreven. Hoeveel g zit er dan in de pot?
Er zitten 25 000 000 eenheden/mg. Op het analysecertificaat van bv het lot 04B19JN staat er aangegeven dat dit overeenstemt met 5937 UI/mg. Dit betekent dat er in mijn pot 25 000 000/5937 of 4210.9 mg of 4.210 g nystatine zit. Het aantal eenheden per mg is verschillend voor elk lot.

Zit er suiker in Bromoforme aroma?
Neen, een aroma bevat nooit suiker.

Is tarwekiemolie geschikt voor inwendig gebruik ?
Ja

Is de dosering glycopyrolaat en deptropinecitraat gelijk ?
De posologie van glycopyrroniumbromide per os is anders dan die van deptropinecitraat per os:

Deptropinecitraat: 0.01 mg/kg/keer, 3x per dag (kleine kinderen tot een jaar gingen tot 0.03 mg/kg/keer, 3x per dag)
Glycopyrronium: 0.04 mg/kg/keer, 3x per dag, indien nodig te verhogen tot 0.1 mg/kg/keer, 3x per dag. Maximum 2 mg/keer en 6 mg/dag.

Hoeveel karamel moet men in een siroop toevoegen?
Voeg 5 à 10 % toe, volgens eigen smaak.

Wat is de oorsprong van rozen vlugolie?
Rosae aetheroleum artificiale (dus synthetisch)

Wat is het synoniem van difenylhydantoine?
Phenytoine

Waarom gebruikt men gedenatureerde alcohol in het minoxidil oplosmiddel? Ether veroorzaakt toch irritatie?
Ja, maar er is gedenatureerd met DEP (di ethyl phtalate). Een stof die vaak voorkomt in haargels, shampoos, parfums, ...

Wat is de formule van de Celluloseacetoftalaat oplossing?
aceton 88,1 % m/m
acetofophatlate cellulose poeder 9,5 %
dibutylftalaat 2,4 %.

Wat is het synoniem van fuchsine?
Rosaniline hydrochloride of magenta of aniline rood of basis fuchsine

Waardoor kan je cremophor R40 vervangen?
Labrafil 2125 is het meest geschikt voor inwendig gebruik.

Wat is het gebruik en de dosering van permethrine?
Het wordt gebruikt tegen de luizen in een concentratie van 1% Formule: Permethrine 1g, Cetomacrogol 10g, Enkelvoudige shampoo ad 100g

Betreft glutathion (CNK 1206341), gaat dit om L-glutathion?
Ja

Hoeveel eenheden is 1 MEG?
MEG = MEGA = 1 000 000 IE

Kan tetracycline HCl gesteriliseerd worden en zo ja, via welke methode?
Het kan gesteriliseerd worden volgens een stoomsterilisatie.

SyrSpend® SF gebruiken bij naso-gastrische sonde?

Ja, SyrSpend® SF vehikels laten een eenvoudige toediening toe en zijn geschikt voor toediening via nasogastrische sondes.

Indien u meer informatie wenst over dit concept, klik hier.


Wat is de samenstelling van de crèmebasis voor Aciclovir ?
De componenten van de crème zijn cetomacrogolcrème, oliezuur en oleylalcohol.

Wat is de oorsprong van progesteron?
Synthetisch

Wat is de formule van clindamycine oplossing?
- water (50 - 75%)
- gedenatureerde alcohol (25 - 50%)
- propyleenglycol (10 - 25%)

Wat is de consistentie van witte vaseline?
“Frequent krijgen wij vragen omtrent de fysicochemische eigenschappen van witte vaseline, meer bepaald de consistentie van de vaseline. De VASELINE WIT FAG 1 KG (CNK 1024843) voldoet aan alle kwaliteitseisen zoals beschreven in de Europese Pharmacopee. De analyseresultaten vallen binnen de vooropgestelde normen van de Europese Pharmacopee en kunnen steeds geraadpleegd worden op het analysecertificaat. Bepaling van de consistentie maakt steeds deel uit van de analyse, ook hier is aan voldaan (60-300 mm x0.1).

De witte vaseline behoort tot de groep van de vette, hydrofobe zalfbasissen. Dit zijn lipogelen die omwille van hun sterk occlusief effect, gebruikt worden om de gezonde of zieke huid te beschermen tegen externe invloeden. Dit bijvoorbeeld bij eczeem, brandwonden, een extreem droge huid of in alle andere gevallen waar de barrièrefunctie van de huid verstoord is. Ze kunnen slechts een zeer geringe hoeveelheid water opnemen en worden gebruikt voor het verwerken van stoffen die niet of weinig in de huid dringen.

Omwille van zijn zuivere kwaliteit is de witte vaseline Fagron daarom uitermate geschikt voor bovenstaande indicaties. De consistentie van de zalfbasis verzekert het occlusief effect en helpt in het herstellen van de barrièrefunctie van de huid.

Bereidingswijze*:
Voor het verwerken in een bereiding kan de witte vaseline steeds gesmolten worden in een schaal bij een temperatuur van ongeveer 60°C. Nadien laten afkoelen en aanvullen tot eindgewicht. Homogeniseer.

*Therapeutisch Magistraal Formularium, Uitgave 2010 “

Kenmerkende geur ibuprofen?
Ibuprofenum heeft een zeer kenmerkende geur. Het al of niet waarnemen van een sterkere geur is wel subjectief.

Wat is het verschil tussen walschot (=cetylesterwax) en cetylpalmitaat ?
0172916 = walschot, bevat 85 % cetylpalmitaat 0274241 = cetylpalmitaat, zuiver product

Bestaat er een alternatief voor texapon N40?
Het beste alternatief voor texapon N 40 is texapon NSO. Texapon NSO heeft dezelfde samenstelling als texapon N40, maar is alleen minder viskeus. De viscositeit kan verhoogd worden door toevoeging van NaCL. Texapon NSO is een synoniem voor 'natrium lauryl ether sulfaat'. Het is een emulgator, het heeft een emulgerende werking, d.w.z. dat het ervoor zorgt dat 2 niet mengbare vloeistoffen toch bij elkaar kunnen gemengd worden. Het wordt vnl gebruikt in shampoo's, heeft een schuimende werking en wordt gebruikt als detergent; het heeft ook een beschermende werking voor het haar en de hoofdhuid.
Ook de Texapon N25 is vervangen door de Texapon NSO. Ze bevatten allemaal dezelfde hoeveelheid Nalaurilethersulfaat nl 27%. Het verschil bij allen zit hem in een verschil in viscositeit door een verschillende zoutgehalte. Texapon K12 is geen ether van Nalaurilsulfaat (is puur Nalaurilsulfaat) dus is niet identiek.

Wat is het synoniem voor tarwzetmeel?
Amylum Tritici
Amidon de forment
Amidon de blé

Gebruik kalkwater?
Het gebruik van kalkwater is wat verouderd, maar blijkt nog steeds een doeltreffende werking te hebben bij brandwonden (drogend en neutraliserend) en eczeem. Het wordt niet zozeer als dusdanig gebruikt, maar wel in combinatie met oliën en andere huidbeschermde bestanddelen.
In de formule van de klassieke waterpasta wordt het water soms vervangen door kalkwater om een groter drogend effect te verkrijgen.
Kalkwater wordt in magistrale bereidingen voorgeschreven voor zijn uitdrogend effect.

Alternatief voor Natriumkamfosulfonaat
Natriumkamfosulfonaat is als grondstof niet meer te verkrijgen. Fagron is op zoek gegaan naar een alternatief ter vervanging van deze grondstof.

Natriumkamfosulfonaat werd vroeger gebruikt in hoestsiropen en suppo’s. Momenteel zijn alle specialiteiten die deze grondstof bevatten uit de handel.

In theorie zou natriumkamfosulfonaat door kamfer zelf kunnen vervangen worden (wel minder oplosbaar). Hier moet echter zeer voorzichtig mee omgesprongen worden omdat kamfer voor inwendig gebruik niet aangewezen is (verhoogd risico op epileptische aanvallen etc.).

In de praktijk raden we dan ook aan om de grondstof uit de bereiding weg te laten. De werkzaamheid van natriumkamfosulfonaat als expectorans en decongestivum is immers ook nooit echt bewezen.

Salicylzuur 180/90 : Wat is het verschil tussen deze 2 vormen?
Salicylzuur 180 komt overeen met een kristallijn poeder (zoals aangegeven op het etiket). Salicylzuur 90 (geen vermelding op het etiket) is eerder een fijn poeder. Elk product heeft een ander vergunningsnummer.

Men had gezegd dat dit product vervangen zou worden door de hydrofiele anionische crème TMF?
De cetylcrème is een oude formule. De hydrofiele anionische crème TMF (CNK 2274090) is de nieuwe formule.

Wat is de oorsprong van de rozenmarijn vlugolie?
Marokkaanse en/of Tunesische origine
Rosmarinus officinalis

De volgende bereiding stelt een probleem in verband met de oplosbaarheid en de homogeniteit, hoe lossen we dit op ? Salicylzuur 5 % + paraffine-olie 10% + olijfolie 200 ml
Om het salicylzuur te kunnen oplossen, voeg je toe :
1. methylsalicylaat aan 15% als het om een bereiding gaat om de spieren me in te smeren of isopropylmyristaat wanneer het gaat om bereiding voor psoriasis of antikeratine
2. voeg 2% van tween 20 toe

Is dextroform identiek aan dextrometorfaan siroop?
Ja, maar met toevoeging van aroma voor siroop.

Pancreatine?
Pancreas poeder wordt bereid van een verse of ingevroren pancreas van zoogdieren. Het bevat tal van enzymen met proteolytische, lipolytische en amylolytische activiteiten. 1 mg pancreaspoeder bevat niet minder dan 1.0 eenheid van de totale proteolytische activiteit, 15 eenheden van de lipolytische en 12 eenheden van de amylolytische activiteit. Het zijn de eenheden volgens de Ph. Eur.

Samenstelling ipeca vloeibaar extract?
Gehalte aan alkaloïden (uitgedrukt als emetine) 2% (Ph.Eur.).

Is walschot hetzelfde als cetylpalmitaat?
Walschot bevat 85% cetylpalmitaat

Wat is de verhouding tussen de bittere sinaasappel en het vloeibare extract van de gewone sinaasappel?
Ongeveer 1

Hoeveel plantapon zit er in de shampoo simplex?
20kg op 100kg shampoo dus 20%

Welke van de dimeticone producten is meer viskeus?
Dimeticone 100 is eerder vloeistof. Dimeticone 1000 is eerder een dikvloeibare massa.
Hoe hoger het cijfer, hoe hoger de viscositeit.

Mag excipiens xanthaangom toegediend worden aan kinderen ?
Ja

Origine van glycerol?
Plantaardig

Is de officiële benaming van Chloorbutol ‘chloorbutanol hemihydraat’?
Ja, dit is de officiële benaming

Info omtrent wetgeving efedrine.
KB 17/09/2005, publicatie BS 20/10/2005
Met ingang van 20 april 2006 wordt de aflevering van bepaalde geneesmiddelen en magistrale bereidingen die efedrine bevatten verboden. De maatregel slaat op het links- en rechtersdraaiend isomeer, op het racemisch mengsel en ook zouten & esters ervan. De maatregel geldt echter NIET voor: het diastereo-isomeer PSEUDO-EFEDRINE (linksdraaiend, rechtsdraaiend of racemisch mengsel), geneesmiddelen en bereidingen met efedrine voor parenteraal of intranasaal gebruik. De motivering die gegeven wordt bij dit besluit heeft het onder meer over de schadelijke nevenwerkingen die kunnen optreden bij gebruik als anorecticum.

Hoe verwerken we vitamine K het best in een oplossing?
= Fytomenadione : best solubiliseren met Tween 80 (1/8 olie/tween) in water en siroop vb. 1g in 200ml oplossing (waarvan 60g siroop)

Citraat in gelules met glucose geeft verkleuring. Wat kan er gedaan worden om dat niet te verkrijgen?
Waterhoudende glucose reageert vlug met citraat en geeft gemakkelijk verkleuring van het poeder. Dus eerst en vooral watervrije glucose gebruiken en deze eventueel drogen gedurende 1 uur bij 100 °C in een warmeluchtoven. Bij mengen vermijden dat vochtige lucht wordt opgenomen. Men werkt dus best in een gesloten plastiek zak of een gesloten mengtoestel.
Verpakking in goed gesloten glazen bokaaltje met droogstop.

Hoeveel Bromoforme aroma moet men in een siroop doen?
2g/300ml siroop (staat aangeduid op het flesje)

Bevat excipiens xanthaangom pectine?
Nee, het bevat sorbitol dat een klein laxatief effect kan hebben.

Welke hoeveelheid van de geconcentreerde tolubalsemsiroop moeten we gebruiken om een gewone siroop te maken?
Je moet 10 delen van de geconcentreerde siroop gebruiken en aanlengen tot 100 met de enkelvoudige siroop.

Wat is het synoniem voor cholinecitraat (benaming uit PB6)?
choline dihydrogenocitrate (officiële benaming uit Nederlandse Merck)

Wat is de samenstelling van Beta Carotene?
10% betacaroteen + 90% mengsel van stabilisatoren, gelatine, zetmeel, sucrose, vegetale olie.

Wat is de samenstelling van cyanocobalamine?
per gram
Vitamine B12 N cryst 1 mg
Natriumcitraat 30 mg
Citroenzuur 10 mg
Maltodextrine 959 mg

‘N’ staat voor Non-GMO.

Excipiens codeine resinaat
Deze grondstof bestaat niet meer. Was een basis om codeineresinaat gemakkelijker op te lossen. De uiteindelijke formule was codeineresinaat 2,67g + xanthaangomexipiens 100ml + sirupus simplex ad 200ml. In de plaats kan zeker ons xanthaangomexcipiens (cnk 2311645) voorgesteld worden.

Zit er zink in malachiet groen?
Neen. Het wordt gebruikt voor ziekte van vissen

Op het etikette staat: geraffineerde amandelolie. Is dat zachte amandelolie?
Ja, er zijn 2 kwaliteiten voor zachte amandelolie : - niet geraffineerd = amandelolie (Ph.Eur.) (niet in ons gamma) - geraffineerd = geraffineerde amandelolie (Ph.Eur.) (wel in ons gamma). De Europese farmacopee vermeldt: “bekomen door een koude persing, gevolgd door een raffinage”.

Is het nog mogelijk om cinnabre te verkrijgen of is dit teruggetrokken door de wetgeving? Wat is de gebruikelijke dosis?
Het gaat hier over Kwik sulfide rood. De gebruikelijke dosis voor zalf is 1 à 2 %.

Alternatief voor Texapon ASV
Texapon ASV is niet meer beschikbaar op de markt en daarom zijn wij genoodzaakt over te schakelen op de nieuwe vorm ASV F . Wij onderzochten voor u wat de verschillen zijn en wat de impact is op de bereidingen op basis van Texapon ASV. Deze producten zijn basische surfactanten die gebruikt worden in zachte reinigingsmiddelen bv. baby- en kindershampoo's, badschuim en producten voor de persoonlijke hygiene.

1. Het verschil tussen beide producten:
•Viscositeit ASV F = 14 mPa.s (viscositeit ASV = 1500-2500 mPa.s)
•De F staat voor formaldehyde. Formaldehyde wordt in beide producten gebruikt als bewaarmiddel maar de concentratie is iets hoger in ASV F
•Gehalte aan chloride ionen in ASV F = 0,1% (terwijl in ASV dit gehalte ligt tussen 1,7 - 2,8%)

2. De samenstelling van Texapon ASV F
sodium laureth sulfate, sodium laureth 8-sulfate, magnesium laureth sulfate, magnesium laureth 8-sulfate, sodium oleth sulfate, magnesium oleth sulfate

3. Hoe dient deze nieuwe vorm te worden toegepast?
Het nieuwe gebruik staat vermeld op het etiket. Het grootste verschil heeft te maken met het verschil in gehalte aan chloride-ionen waardoor de eindviscositeit van de bereiding verschillend is indien eenzelfde hoeveelheid ASV F wordt gebruikt ter vervanging van ASV. Om dezelfde eindviscositeit te bekomen dient er steeds 2,25% NaCl toegevoegd te worden!

CNK 2091999 : Texapon ASV F 1L FAG

Bevat levertraan olie PCB’s?
Nee, het bevat geen PCB’s.

Wat is de kwaliteit en het gebruik van natriumhypochlorietoplossing?
Natriumhypochlorietoplossing is van farmaceutische kwaliteit. Deze bevat ongeveer 4.5% natriuimhypochloriet ofwel 5% actieve chloor. De gebruikelijke concentratie voor tandartsen is 3-5% actieve chloor.

Crotamiton is geen vloeistof, maar vast?
Bij lage temperatuur kan dit product volledig of gedeeltelijk vast worden. Lichtjes opwarmen helpt het product terug vloeibaar worden.
Dit proces kan kleurveranderingen met zich meebrengen, vandaar de vermelding op het AC ‘verandering van kleur mogelijk tijdens opslag’

Kunnen we de internationale eenheden omrekenen naar gewicht van vitamine A?
0.344 microgram retinolacetaat = 0.55 microgram retinolpalmitaat = 1 IE

Wat is het zinkgehalte in zink gluconaat?
14.3%

Bevat glucosamine sulfaat product jood?
Neen !

Wat zijn de synoniemen voor Texapon ASV F?
Natrium laurylethersulfaat
Magnesium zout

Witte coating bij glucosamine tabletten?
De transparante coating van de glucosaminetabletten werd vervangen door een witte coating.
Het lot 70588 was het eerste lot dat deze witte coating kreeg. Hierdoor ziet de tablet er mooi wit uit. Door de witte coating zal er quasi geen kleurverschil meer optreden.
De tabletten blijven wel deelbaar. De kern zal nu wel anders gekleurd zijn dan de coating.

Wat is het synoniem van eucalyptol en wat is de concentratie?
Cineol.
Eucalyptus vlugolie bevat 70 à 80% cineol (de blaadjes van de eucalyptus bevatten ong 0,5% à 0,7% essentiële olie).
Eucalyptus tinctuur: 5 keer minder geconcentreerd dan de eucalyptusblaadjes.
Eucalyptol is afkomstig van de plant “Eucalyptus globus”.

Is er een opheffig van het verbod op melatonine?
De raad van state heeft het KB dat de aflevering van melatonine verbiedt, vernietigd. Dit betekent dat het afleveren van melatoninehoudende geneesmiddelen niet langer verboden is in België. Belangrijk voor apothekers is evenwel dat er in België geen melatoninehoudende geneesmiddelen geregistreerd zijn en dat de grondstof melatonine geen vergunningsnummer heeft. Ook de mogelijkheid om het geneesmiddel- op basis van een 'artsenverklaring'- in te voeren uit een land waarin het wel geregistreerd is, komt hier niet in aanmerking.

Bestaat er een alternatief voor stearylalcohol?
Cetostearylalcohol benadert het best.

Wat is de oplosbaarheid van ureum?
Zeer gemakkelijk oplosbaar in water, oplosbaar in alcohol, nagenoeg onoplosbaar in methyleenchloride.

Wat is het synoniem van diacetylmorfine?
Heroïne

Is het product permethrine 25/75 zuiver?
Ja, het is een mengsel van 25% cis-permethrine en 75% trans-permethrine.

Waardoor kunnen we tensagex vervangen?
Texapon NSO

Waardoor kunnen we tensomel vervangen?
Comperlan OD

Kunnen we promethazine verwerken in een beeler?
Best niet want dit geeft een anion-kation-reactie. Beter cetomacrogol.

Wat is de formule van shampoo nacre?
Comperlan kd 1g / Texapon NSO 30g / Dehyton = Tegobetaine 5g / Nacl 1g / Aqua ad 100g

Vroeger stond er geen 'bitter' op het etiket van de bittere sinaasappel...
Het is hetzelfde product als voordien, maar wegens de titel in de Pharmacopee hebben we dit aan de titel moeten toevoegen.

Wat is het synoniem van Alcohol cetyl en stearyl emulsie A?
Het synoniem is Lanette N.

Hoeveel actieve bestanddelen zijn er aanwezig in Valeriaan EXS in verhouding tot het zuiver poeder ?
In de plant is er minimum 0,17% valeriaanzuur
In EXS is er 0.25 tot 0.35% valeriaanzuur
Dus, ongeveer 2 keer meer geconcentreerda dan de plant

Mag dimeticone intern gebruikt worden?
Ja, maar in zeer kleine hoeveelheden.

Is Clioquinol bruin van kleur?
De kleur van Clioquinolum kan variëren van geel tot bruin en donkerbruin. Dat is afhankelijk van de producent en het daarmee samenhangende productieproces

Wat zijn de synoniemen voor walschot?
Blanc de baleine
= Cetylesterwax

Wat is het verschil tussen salicylzuur 90 en 180?
90 micron: fijn poeder
180 micron: meer kristallijn poeder

Synoniem karmijnrood?
Rood cochenille
E124

Wat is het recept van vlierbloesemsiroop?
25 bloesems + 1,5 L water + 1,5 L suiker + 3 citroenen (in schijfjes gesneden met schil) + 100g citroenzuur. 48 uur laten staan en regelmatig eens omroeren. Nadien zeven en in plastiek flessen overbrengen. Flessen niet sluiten want gisting kan ontstaan! Dopje klein beetje open laten.

Synoniem voor diaminopyridinum 3,4
Diaminopyridinum 3,4 is synoniem voor amifampridinum.
Diaminopyridinum 3,4 est un synonyme pour amifampridinum.


Wat is alucol?
Alucol staat voor aluminium oxyde colloidaal. Dit bevat 60 tot 66% Al203. Dit is monografie kwaliteit en is de ZWARE vorm (densiteit = 1g/ml). Aluminium oxyde hydraté is geen alucol. Het bevat 47 tot 60% Al2O3. Dit is Ph Eur kwaliteit en is de LICHTE vorm (densiteit = 0,2 g/ml) en wordt meestal toegepast in tabletten.

Wordt er bij de vliersiroop een AC geleverd?
Neen, want het is een voedingssupplement.

Wat betekent BHT ?
BHT = butylhydroxytoluene

Waar staat de afkorting BHA voor ?
BHA = butylhydroxyanisole

Wat is de kwaliteit van de vette oliën?
Alle vette oliën zijn van eerste persing en worden vervolgens geraffineerd. Met uitzondering van onze Lini oleum virginale en de Olivae oleum virginale.

L-carnitine in gelulen: last van vervloeiing. Wat moet ik doen?
Gebruik carnitine tartraat.
Characteristic: L-Carnitine Tartrate is the stable form of L-Carnitine. It is non-hygroscopic and is stable at damp conditions. It comes as a white crystalline powder and has a pleasant acidic taste. It is highly soluble in water, but has limited solubility in organic solvents.
Mocht de bewaring toch nog tegenvallen dan kunnen de capsules eventueel in blisters verpakt worden.
Let wel op want omrekening is nodig:
MG L-carnitine = 161,20.
MG L-carnitine tartrate = 472.49
=> 1 g L-carnitine / 161,20 gram/mol = 2*( x g L-carnitine tartrate / 472,49 gram/mol )
=> x = 1.46 gram
1 g L-carnitine komt dus overeen met 1.46 gram L-carnitine tartrate.
250mg L-carnitine komt dus overeen met 366 mg L-carnitine tartrate.

Het magistraal alternatief voor phenosalyl
De grondstof phenosalyl werd recent uit het Fagron gamma genomen omwille van de noodzaak het als geneesmiddel te gaan registreren.

Omdat er geen alternatief op de markt is geven wij u graag de magistrale formule van phenosalyl Fagron:

Aqua purificata (Ph.Eur.) 55.28% m/m
Glycerolum (Ph.Eur.) 20% m/m
Phenolum (Ph.Eur.) 18% m/m
Acidum lacticum (Ph.Eur.) 4% m/m
Acidum salicylicum (Ph.Eur.) 2% m/m
Borax (Ph.Eur.) 0,5% m/m
Levomentholum (Ph.Eur.) 0,1% m/m
Citri aetheroleum (Ph.Eur.) 0,06% m/m
Eucalyptolum (Ph.Belg.VI) 0,06% m/m

Gebruik:
Deze formule is gebaseerd op een BF IV formule die, na verdunning, gebruikt wordt als gorgeldrank tegen keelpijn. Het actief bestanddeel, fenol, zorgt voor de antibacteriële, lokaal anesthetische, cauteriserende (dichtschroeiende) en jeukstillende werking. Ook vaginale spoelingen werden met deze formule beschreven.

Dosering:
2% in muntwater.

Bereiding:
Los het borax in de verwarmde glycerine op. Voeg phenolum, acidum lacticum en acidum salicylicum aan de nog warme oplossing toe en meng goed. Los levomentholum, citri aetheroleum en eucalyptolum op in het afgekoelde mengsel en voeg daarna het water toe.*

*Bron: Wetenschappelijk dienst (APB), Memento Galenische Farmacie (APB)

Bevat talk asbest?
Neen

Wat is de concentratie aan jood in joodtinctuur?
6,5% jood in deze tinctuur (g/100g)
Tussen 2,4 en 2,6% m/m kaliumjodide.
Ethanolconcentratie ligt tussen 85,5 en 94,5% v/v (zoals ook vermeld op het AC)

Bromelase : hoe moeten de eenheden omgerekend worden ?
Bromelaïne of bromelase is een concentraat van proteolytische enzymes, afkomstig van de ananasplant.

De gebruikte eenheden die op het analysecertificaat vermeld staan zijn GDU/g : Gelatine digestion units/gramma. Deze hangen af van lot tot lot. Bijvoorbeeld voor lot 04F17GR is dit 1831 GDU/g.
1 GDU/g is gelijk aan 0,625 CDU/mg waarbij CDU staat voor ‘Cascin digestion units/milligramma’. Deze CDU/mg eenheden komen overeen met Internationale eenheden (U.I.).


Hierbij een praktisch voorbeeld:
Een arts schrijft voor: 50.000 U.I./gelule en we gebruiken het lot bromelaïne gedoseerd aan 1831 GDU/g, dan moeten we als volgt rekenen: 1831 vermenigvuldigd met 0,625 geeft 1144,38 CDU/mg, wat gelijk is aan 1144,38 U.I. Dit betekent dat we 50.000/1144,38 mg per gelule nodig hebben, dus 43,69 mg per gelule.

CNK 1043-157 : Bromelase 10g Fagron

Wat is de omrekeningsfactor om van raket tinctuur naar raket vloeibaar extract te gaan?
De tinctuur is 5 keer minder geconcentreerd dus moet de tinctuur gedeeld worden door 5:75/5 =15g extra vloeistof.

Waarvoor gebruiken we paracetamol poeder?
In gelulen gebruiken we beter 180 micrometer, de 45 micrometer is vooral geschikt voor het bereiden van zetpillen.

Wat is hydrolan?
Benadert consistentie van PEG zalf BF V (PEG 4000/400: 40/60)

Als de apotheker gelulen van 10mg betacaroteen moet maken, hoeveel betacaroteen 10% CWS moet hij dan afwegen?
De gewenste hoeveelheid betacaroteen moet vermenigvuldigd worden met 10 aangezien de grondstof een trituratie 1/10 is. Voor gelulen van 10mg, moet hij dus 100mg afwegen per gelule van de betacaroteen 10% CWS.

Hoeveel % puur chondroitinesulfaat is er aanwezig in chondroitinesulfaat?
Er is tussen de 90 en 105% Glucoaminoglycane, uitgedrukt in natriumchondroitinesulfaat, berekend op de gedroogde massa.

Wat is de oorsprong van thyroidpoeder?
Product is afkomstig van het varken.

Is lijnolie een vlugolie?
Het betreft inderdaad een vlugolie en wel van het type Cedrus deodara, maar er bestaan wel honderd soorten ceders.

Wat is het verschil tussen eucalyptus (= cineol) vlugolie en tinctuur?
Eucalyptus vlugolie bevat 70 à 80% cineol (de eucalyptusblaadjes bevatten ca. 0,5% vlugolie).
Eucalyptustinctuur: 5 keer minder geconcentreerd dan de eucalyptusblaadjes.

Waarvoor staat de afkorting GDU?
GDU = Gelatine digest units
Deze afkorting kan u terugvinden op het etiket van Bromelase (CNK 1043157).
1 GDU/g is gelijk aan 0,625 CDU/mg waarbij CDU staat voor ‘Cascin digestion units/milligramme’. Deze CDU/mg eenheden komen overeen met Internationale eenheden (U.I.).
Met andere woorden 1 GDU/g = 0,625 CDU/mg = 0,625 IE/mg

Wat is de concentratie van de anti-parasitaire shampoo?
Na de mengeling: 0,4% bioallethrine en 1,2% piperonylbutoxyide
n bidon 3L 0,67% bioallethrine
in bidon 2L 3% piperonylbutoxide

Wat is een synoniem voor macrogol-6-glycerol caprylocaproaat
Softigen 767

Wat is het moleculair gewicht van magnesiumorotaat?
334.48 (MG Mg = 24.305) (bevat 7.3% Magnesium)

Scopolamine hydrobromide versus butylscopolamine bromide
In ons Fagron grondstoffen gamma bestaan 2 derivaten van scopolamine: scopolamine hydrobromide en butylscopolamine bromide. Hoewel hun namen sterk op elkaar gelijken zijn hun eigenschappen en doseringen totaal verschillend! Let op voor de verwarring, de verwisseling heeft al tot ernstige intoxicaties geleid!

Scopolamine hydrobromide
Scopolamine hydrobromide is een belladonna alkaloïde met centrale en perifere anti-muscarine eigenschappen.
Het synoniem voor dit product is hyoscine hydrobromide.

Art 2097822 Scopolamine hydrobromide 1 g FAGRON

Gebruik
• Pre-operatief als anti-emeticum
• In collyres als mydriaticum (oogpupil verwijding)
• Transdermaal tegen reisziekte

Dosering voor volwassenen
Maximale dosis per keer: orale dosis van 0,5 mg per keer.
Maximale dosis per dag: orale dosis van 1 mg per dag.

Butylscopolamine bromide
Butylscopolamine bromide is het actief bestanddeel van het geneesmiddel Buscopan®
Het is een parasympaticolyticum met spasmolytische eigenschappen.
Het synoniem voor dit product is hyoscine butylbromide.

Art 0251959 Butylscopolamine bromide 1 g FAGRON
Art 0251967 Butylscopolamine bromide 5 g FAGRON

Gebruik
Butylscopolamine bromide wordt gebruikt bij gastro-intestinale krampen, maar ook bij galkolieken en spasmen van de urogenitale organen.

Dosering voor volwassenen
Gebruikelijke dosis per keer: orale dosis van 10 mg per keer.
Gebruikelijke dosis per dag: orale dosis van 30 mg per dag.
Maximale dosis per dag: orale dosis van 60 mg per dag.

CONCLUSIE:
Scopolamine hydrobromide en butylscopolamine bromide zijn bestanddelen om niet te verwisselen : de maximale dagelijkse dosis (Ph. Belg.VI) van scopolamine hydrobromide is 60 x lager dan die van butylscopolamine bromide !!! Omdat scopolamine hydrobromide door de bloedhersenbarrière dringt, is er bij inname van een overdosis scopolamine hydrobromide een reeël gevaar van ernstige centrale nevenwerkingen, soms zelfs met fatale afloop.

Betekent CWS oplosbaar in koud water in de benaming tocoferolacetaat 50% CWS/S?
Afkorting: cold water soluble / starch (zetmeel)

Hoeveel eenheden/g tocoferolacetaat olie zijn er aanwezig?
1 mg vitamine E acetaat (DL) komt overeen met 1 IU

Terugtrekking specialiteit Oradexon®
Met de terugtrekking van de specialiteit Oradexon® (1,5 mg dexamethason) (mei 2008) is er geen specialiteit meer voor oraal gebruik op basis van dexamethason. De enige oplossing die nu nog mogelijk is, is het magistrale!

0283010 DEXAMETHASON MICRO 1 g FAG
1023910 DEXAMETHASON MICRO 5 g FAG

Bron: Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (B.C.F.I. vzw)

Wat is de formule van enkelvoudige shampoo?
aqua purificata - Plantapon 611C (= natriumpolyoxyethyleen laurylethersulfaat , cocoylamide propyldimethyl glycine oplossing, alkylglucoside, natriumchloride), Bronidox L, citroenzuur monohydraat, 3% NaCl.

Wat is het gehalte van fosforzuur?
Tussen 84 en 90%.

Wat is het procent sennoside B in het senna droog extract?
Het gehalte dat wij bepalen op Senna droog extract zijn de Hydroxyanthracene glycosides, berekend als sennoside B. Dit gehalte moet tussen de 5,5 en 8,0 %m/m liggen (dit wordt voorgeschreven door de PhEur).

Wat is het verschil tussen texapon ASV F en texapon ASV?
Viscositeit: 14 mPa.s (ASV 1500-2500 mPa.s)
F staat voor Formaldehyde: wordt voor beide kwaliteiten gebruikt als conservering, maar conc. is iets hoger in de ASV F
Chloride ionen: <= 0,1% (ASV 1,7 - 2,8%)

Wat is het verband tussen pregnenolon en pregnenolon acetaat?
MW pregnenolon = 316.48
MW pregnenolon acetaat = 358.52
Dus 100 mg pregnenolon komt overeeen met 113 mg pregnenolon acetaat

Wat is het synoniem voor wilde kastanje?
Paardekastanje / marron d'inde / horse chestnut / aesculi hippocastani

Vanilletinctuur niet meer te krijgen - wat nu?
Vanillearoma of vanilline (oplosbaar in water)
(volgens APB 0,1%(1 tot 2 g per liter).

Waardoor kunnen we softigen 767 vervangen?
Geen alternatief (APB)

Is pantotheenzuur niet meer verkrijgbaar?
Neen, je kan wel calciumpantothenaat gebruiken. (1mg pantotheenzuur = 2.1738 mg calciumpantothenaat).

Wat is het synoniem van cetostearylalcohol?
Cetylstearylalcohol.

Stabiliteitsgegevens in Ora ook voor SyrSpend® SF?

In het algemeen kunnen we stellen dat de studies uitgevoerd met Ora Plus of Ora Blend kunnen geëxtrapoleerd worden naar SyrSpend® SF.

Klik hier voor de stabiliteitsdata Ora


Betekenis hydroxyethylcellulose 400 CPS?
400CPS (centipoise) wijst op de viscositeit, ook vaak uitgedrukt in millipascal.

Wanneer we het hebben over vitamine A wateroplosbaar 100 000UI/ml, gaat het dan om de vorm retinolacetaat of retinolpalmitaat?
Retinolpalmitaat

Wat is de afkomst van natrium carboxymethylcellulose?
Synthetisch/chemisch. Mag gebruikt worden bij glutenintolerante personen.

Wat is het synoniem voor vitamine B15?
Pangaminezuur

Bewaarmiddel aanwezig in glycerol ?
Neen, er is geen bewaarmiddel in aanwezig.

Watervrije carbomeergel: wat is de beste bereidingswijze?
Volgende formule wordt vaak voorgeschreven: “Flufenaminezuur 3% watervrije carbomeergel”.

Flufenaminezuur 3% gel
Flufenaminezuur 3,0 g
Watervrije carbomeergel q.s ad 100 g

Gebruik hiervoor de gebruiksklare watervrije carbomeergel volgens de formule van het TMF (Propyleenglycol, Carbomeer 980, Ethanol 96 % V/V gedenatureerd) deze gel is beschikbaar in het Fagron gamma.

CNK 2789428 WATERVRIJE CARBOMEERGEL TMF 500 G FAGRON

Voor het bereiden van flufenaminezuur 3% gel kan u bijvoorbeeld als volgt te werk gaan:
Weeg in een beker 97 g watervrij carbomeergel af en strooi 3,0 g flufenaminezuur op het geloppervlak. Meng zorgvuldig tot homogeen. Vul de bereiding af in een tube.

Bewaring: Bij een temperatuur tussen 15°C en 25°C.
Houdbaarheidstermijn: 2 maanden
Aflevering: Vrije aflevering

Flufenaminezuur:
Eigenschappen
Flufenaminezuur is een NSAID en inhibeert het cyclo-oxygenase-2 (COX-2) dat tussenkomt in de vorming van prostaglandines betrokken bij de inflammatie en het cyclo-oxygenase-1 (COX-1) dat onder andere betrokken is bij de synthese van prostaglandines die een rol spelen bij de bescherming van de maagwand. Flufenaminezuur is afgeleid van antranilzuur

Bron: TMF uitgave 2010

Synoniem liquor carbami detergens?
Saponine koolteer (1289552 250ml)

Gebufferde cetomalcrogolcrème TMF
Er zijn 2 O/W (Olie in Water) crèmes opgenomen in het TMF :

gebufferde cetomacrogolcrème
hydrofiele anionische crème.

Een O/W of hydrofiele crème bestaat uit een interne lipofiele of oliefase, die gedispergeerd is in de externe hydrofiele of waterfase. Om afscheiding van de water- en de oliefase te vermijden wordt een emulgator toegevoegd.

De crèmebasissen kunnen onderverdeeld worden in
--> anionogene,
--> kationogene,
--> niet-ionogene basissen,

al naargelang de aanwezige emulgatoren respectievelijk anion- of kationactief of niet-ionogeen zijn.

GEBUFFERDE CETOMACROGOLCRÉME TMF

De gebufferde cetomacrogolcrème TMF is dé ideale zalfbasis voor de verwerking van corticosteroïden voor dermatologisch gebruik. Gebufferde cetomacrogolcrème TMF verschilt van de cetomacrogolcrème NF VI door toevoeging van 2 extra componenten nl. een bewaarmiddel en een buffer.
In de TMF formule werd het bewaarmiddel kaliumsorbaat toegevoegd.
De buffer NaH2PO4 zorgt ervoor dat de crème een pH 5 bereikt. Gebufferde cetomacrogolcrème is de enige crèmebasis in het TMF die gebufferd is.
Corticosteroïden worden meestal gebruikt onder estervorm. In een zwak zuur midden (pH 5) wordt hydrolyse van de esterbinding verhinderd, waardoor de stabiliteit van het corticosteroïd wordt gegarandeerd. Indien nodig wordt de pH aangepast met verdund fosforzuur (indien pH > 5) of NaOH 1 M (indien pH < 5).

Formule NF VI
Cetostearylalcohol* 7.2g
Cetomacrogol 1000* 1.8g
Witte Vaseline 15g
Vloeibare paraffine 6g
Kaliumsorbaat -
Na diwaterstoffosfaat dihydraat -
Fosforzuur of verdund NaOH
Aqua purificata 70g q.s.

Formule TMF
7.2g = Lanette O®
1.8g = PEG 1000 monocetylether
15g Oliefase – inwendige fase
6g Oliefase-inwendige fase
0.2g Bewaarmiddel
0.30% Buffer
tot pH5 Adjuvans voor de buffer
ad 100g Waterfase – uitwendige fase

*Cetomacrogol 1000 en cetostearylalcohol vormen samen een niet-ionogene complex-emulgator

Onverenigbaarheden
Gebufferde cetomacrogolcrème is een niet-ionogene O/W crèmebasis die zeer geschikt is voor de verwerking van de meeste bestanddelen voor dermatologisch gebruik.
Bestanddelen van fenolische aard zijn echter niet verenigbaar met deze basis vanwege complexvorming met - de in de cetomacrogol 1000 aanwezige - macrogolketens. Bestanddelen van fenolische aard zijn vb. resorcine, hydroquinone … Deze kunnen verwerkt worden in een andere O/W crèmebasis zoals de hydrofiele anionische crème uit het TMF (zie hierboven).

Verwerking van geneesmiddelen
Het geneesmiddel kan opgelost of gedispergeerd worden in een kleine hoeveelheid vloeistof, die dezelfde eigenschappen heeft als de uitwendige fase vb. water of propyleenglycol alvorens in de crèmebasis te worden verwerkt.
Alcoholische oplossingen worden bij voorkeur verwerkt in een mortier en niet op de zalfplaat om de verdamping tegen te gaan. De gebufferde cetomacrogolcrème TMF werd geselecteerd als dé basis voor het verwerken van corticosteroïden! Fagron heeft de meeste corticosteroïden als halffabrikaten in het gamma. Ze bestaan namelijk onder de vorm van 10% verdunningen (trituraties) in mannitol (geschikt voor diabetici).

Bewaring
De O/W crèmes worden best, zoals alle andere crèmes, in zalftubes bewaard. Dit voorkomt verdamping van de uitwendige waterfase en is veel hygiënischer want het beschermt de uitwendige waterfase tegen microbiologische contaminatie.

Bronnen :

Therapeutisch Magistraal Formularium
Galenisch Formularium Prof Kinget
Handleiding bij het uitvoeren van magistrale bereidingen Prof. Dr. J.P.
Artsebijbereidkunde Prof. Dr. J. Remon

Wat is een synoniem voor macrogol?
Polyethyleenglycol (PEG)

Wat is de concentratie aan vitamine E in tarwekiemolie?
100g olie bevat 271mg vitamine E (voor het lot 04G09GR).

De internationale eenheden van Vitamine A acetaat?
500 000 I.E./g

Wat is de formule van excipiens xanthaangom?
Xanthaangom 600mg
Vloeibare sorbitol NC 35g
Glycerol / Propyleenglycol 0,50ml
Aroma 0,011g
Natriumsaccharinaat 20mg
Parabenen 180mg
Aqua purificata ad 100ml

Is rozenwater natuurlijk van origine of gearomatiseerd?
Rozenwater is synthetisch.

Wat is de samenstelling van texapon ASV F?
Sodium laureth sulfate, sodium laureth 8-sulfate, magnesium laureth sulfate, magnesium laureth 8-sulfate, sodium oleth sulfate, magnesium oleth sulfate.

Mag men de zetmeelmaïs koken en eten?
Ja

Wat is het moleculair gewicht van theofylline natriumglycinaat?
277.3 g/mol

Is chloroquine fosfaat gelijk aan chloroquinedifosfaat?
Ja

Welke grondstof kunnen we gebruiken voor het maken van een trituratie van cholecalciferol?
Trituratie gebeurt best met mannitol (Dit geldt voor alle vitamines want optreden van Maillard-reactie met lactose).

Opii tinctura crocata normata: wat is het alternatief ?

Opium: herkomst en gebruik

Opium is het ingedroogde witte melksap dat wordt gewonnen uit de zaadbol van de Papaver Somniferum L., ook slaapbol of blauwmaanzaad genoemd. De Latijnse verklaring staat voor Somnus/slaap en ferre/brengen. Opium bevat ongeveer 20% alkaloïden met als hoofdalkaloïden morfine en codeïne.

De beschikbare opiumtincturen worden gestandaardiseerd op 1% (m/m) morfine en bevatten minstens 0,2% codeïne. Opiumtinctuur wordt voorgeschreven bij zware diarree wanneer loperamidebehandeling ontoereikend is. Het gebruik van de tinctuur kent ook zijn plaats bij de behandeling van het neonatale abstinentie syndroom (de zogenaamde ‘drugbabies’).

Opiummelk uit de zaadbol van Papaver somniferum L.

Plantendelen van de Papaver somniferum L.

Deze tinctuur wordt bekomen door toevoeging van 15% Croci tinctuur, 0,1% eugenol en 0,1% kaneelolie aan een oplossing van gestandaardaardiseerd droog opiumextract in ethanol/water met een eindconcentratie van 1% (m/m) morfine en 50-60% (V/V) ethanol. De tinctuur dankt zijn effect aan het aanwezige morfine; de andere inhoudsstoffen zijn enkel van belang voor het geven van de typische smaak en het kenmerkend aroma (zie verder bij Laudanum).

Fagron heeft wel nog in haar gamma de opii tinctura normata CFM (CNK 0014043). Deze opiumtinctuur is ook gestandaardiseerd op 1% (m/m) morfine en kan dus als vervanging dienen voor de niet meer beschikbare opii tinctura crocata normata.


Laudanum

Laudanum liquidum Sydenhami

Vele collega’s kennen de gestandaardiseerde opiumtinctuur met saffraan beter als laudanum (Laudanum liquidum Sydenhami). Het recept van laudanum is al eeuwenoud. Het drankje bevatte 10% opium en 90% alcohol (10% opium bevat ongeveer 1% morfine) en het werd gearomatiseerd met kaneel, kruidnagel en saffraan. Deze natuurlijke aroma’s verklaren het hedendaagse gebruik van de krocus tinctuur (bron van saffraan) en van eugenol (bestanddeel van kruidnagel die de specifieke geur geeft aan dit kruid).

Zaaddoos met maanzaad van de slaapbol

Laudanum werd reeds in de 15de eeuw gebruikt tegen veel voorkomende kwalen als krampen, diarree, kiespijn en hoest. Laudanum werd aangeprezen als het meest werkzame geneesmiddel ooit, en de benaming “laudanum” betekent dan ook letterlijk 'prijzenswaardig' of 'veel geprezen'. In de achttiende- en negentiende eeuw werd Laudanum, net als papaverolie en papaverstroop, gebruikt als pijnstiller, slaapmiddel en als tranquillizer. Door de hedendaagse opiatenwetgeving wordt het gebruik van laudanum net zoals opium geweerd uit de geneeskunde en vandaar het opgelegde verbod dit verder als grondstof op de markt te verdelen. En hiermee betekent de 21ste eeuw ook voor dit “wonderdrankje” het einde van een eeuwenoude traditie.

Conc. formaldehyde in tand- en mondheelkunde?
In de tand- en mondheelkunde gebruikt men doorgaans een 5% formaldehyde-oplossing.

Bevat ricinusolie veel gommen?
Neen

Om welke suiker gaat het bij suiker met PEG 400 in water?
Kristalsuiker want poedersuiker bevat zetmeel die onoplosbare deeltjes in de wonde kan achterlaten.

Wat is de formule van de anti-roos shampoo?
Het actief bestanddeel is zinkpyrithion 1%

Wat is het synoniem voor unguentum emulsificans?
Emulgerende zalf

Wat is de afkomst van levertraan?
Levertraan is afkomstig van kabeljauw en heeft een nostalgische geur. Geen stof aan toegevoegd.

Wat is het synoniem van Aqua cuprozincica?
Aqua cuprozincica is een andere benaming voor dalibouwater.

Wat is de kleur van eau de cologne?
Eau de cologne ziet er sinds 2001 groen-blauw uit. (GROEN NR 27 (CI19140/CI15985/CI42051) - BLAUW FDX (CI42090))

Centipoise is de eenheid van viscositeit. Met wat komt de eenheid van viscositeit overeen?
centipoise (cP) = millipoisseuille = mPa.s = milliPascal*seconde

Wat is de formule van sportembrocatie?
Racemische kamfer 4g, terebinthinae aetholeum 7g, lavendel etherische olie, sojaolie, cutina MD, Eumulgin B1, methylparaben, water ad 100g

Wat is het alternatief voor trolamine?
Triëthanolamine (Trolamine) kan secundaire amines bevatten die zich, zelfs na aanbrengen op de huid, kunnen omzetten in kankerverwekkende nitrosamines. Naar de aanbevelingen volgens het TMF* kan de vervangende grondstof trometamol (CNK: 1387075) gebruikt worden. Meestal wordt 1.35 g triëthanolamine vervangen door 1 g trometamol.

* TMF uitgave 2010, B-I-3-a. 12

Is Ampicilline nog beschikbaar?
Neen, Fagron heeft dit niet meer in het gamma.

Wanneer gebruik je plastiek ipv aluminium in een zalftube?
In geval van benzoylperoxide, want deze wordt aangetast door metaal

Materiaal filter optex?
MCE (methylcelluloseester), niet bestemd voor olie
MCE filtermembraan 0,2 µm en PVC behuizing

Wat is Cutina?
Synoniem: glycerolmonostearaat.
In het Fagron gamma: de GMS vorm, volgens de Pharmacopee.
Verschil met KD: KD is gesatureerd met kaliumstearat

Welke hoeveelheid van ronidazole mogen we geven aan duiven?
200 mg per 2 liter water

In welke vorm komt pseudoefedrine HCl voor?
Het gaat steeds om dezelfde vorm met een specifieke rotatie van ca. +62°. Dus het zal de D-vorm zijn.

Wat is de samenstelling van ontaarde alcohol?
Bevat slechts 3 liter ether voor 100 liter ethanol.
In België steeds drinkbare alcohol 96% ontaard met 3% ether. In Nederland vaak en in Frankrijk af en toe ook ontaard met ketonen (aceton of methylethylketon, ...). Die ketonen zijn onverenigbaar met jood dus vandaar belangrijk om te weten met wat de alchol ontaard is.

Wat is de bereidingswijze voor ricinusolie?
Een eerste koude persing vertrekkende van ricinusgranen.

Komt magnesiumsulfaatheptahydraat voor in kristallen?
Het analysecertificaat vermeldt 'cristallinum' dus ja.

Waarvoor wordt caseïne gejodeerd gebruikt?
Dit wordt gebruikt als stabielere verbinding om een joodtekort te corrigeren (kaliumjodide etc zijn nogal onstabiel bij warmte en bovendien vluchtig).

Wat is het alternatief voor Basische loodacetaat oplossing?
Dit bestaat niet meer, maar u kunt het vervangen door hamameliswater (adstringerende werking)

Gaat het om de D-vorm van penicillamine?
Ja, het gaat om de D-vorm.

Is calciumcarbuur goed om mollen te verjagen?
Carbuur vormt met water acetyleen en met de aanwezige onzuiverheden zwavelgassen. Dit geeft de specifieke geur waarvan mollen gaan lopen. We vinden echter geen enkele mogelijkheid om daar nog aan te geraken.

Welke pH hebben de SyrSpend®SF vehikels?
SyrSpend® SF Liquid is gebufferd tot een pH van 4,2
SyrSpend® SF Alka is gebufferd tot een pH > 7

Uit welke vetzuren bestaat vitamine F?
Onze Vitamine F bestaat uit ethyl-linoleaat

Wat is het synoniem van nipasol?
Propylparahydroxybenzoaat

Bestaat Novata AB niet meer als suppomassa?
Drie mogelijkheden: zie alfabetische map
1. Novata B: PF 33.5-35.5°. Maar universeel genoeg,
2. Suppocire AS2X: PF 35-36.5°: Een polyvalente stof die vooral gebruikt wordt om in waterige oplossingen te verwerken.
3. cacaoboter: PF 29-35°: interessant in bepaalde toepassingen, vb: voor het oplossen in water zijn er polysorbaten aanwezig (tween) (kennen de eigenschap om water te absorberen niet), maar daardoor is het wel moeilijker te gebruiken en te bewaren.
Het gebruik van cacaoboter wordt afgeraden omwille van het polymorphisme van deze natuurlijke basis

Hoeveel eenheden bevat tretinoine?
Wordt niet uitgedrukt in eenheden, enkel in mg. Let op met verwarring met retinol.

Bestaan er verschillende soorten carbopol ?
Ja, carbopol 980 (CNK 1521368) wordt uitwendig gebruikt (dermatologie).
Carbopol 974P (CNK 1387083) wordt inwedig gebruikt (orale gels).


Verschil tussen Lanette N en Lanette SX ?
Lanette N = Cetostearylalcohol emulsifierend type A
Lanette SX = Cetostearylalcohol emulsifierend type B

Wat is de pH van vaseline?
Van vaseline kun je geen pH meten
Het is een vet zonder vrije H+-ionen. Zuurvrij.

Wat is het synoniem voor vitellinezilver?
Argyrol

Waarom is er NaCl aanwezig in glucosaminesulfaat 2NaCl ?
Omdat NaCl zorgt voor de stabiliteit van het product.

Wat is de definitie van Agar-agar?
Agar bestaat uit polyosiden van diverse species Rhodophyceae, voornamelijk van het geslacht Gelidium. Agar-agar wordt geëxtraheerd door algen te behandelen met kokend water. Het extract wordt warm gefiltreerd, dan geconcentreerd en gedroogd.

Alternatief voor karmijnrood?
Ijzeroxide rood of riboflavine (CNK 2417533 IJZER (III) OXIDE ROOD 1 G, CNK 0257030 RIBOFLAVINE 25 G) (TMF).
Erytrosine liever niet = synthetische kleurstof

Waarom staat er op het etiket van zwavel 'uitwendig gebruik'?
Dit was inderdaad vroeger niet zo omdat dit de kwaliteit volgens de Franse pharm. was. Nu heeft men betere kwaliteit die voldoet aan de eisen van de Ph. Eur. Deze verplicht wel om 'usage externe' op het etiket te vermelden. Het wordt niet echt aangeraden om inwendig te gebruiken maar als men dit vroeger deed, kan dit eventueel wel nog, bijvoorbeeld voor duiven soms gevraagd.

Waarvoor staan de afkortingen B.S.E. en T.S.E. ?
BSE = Bovine Spongiform Encefalopathy TSE = Transmissible Spongiform Encefalopathy

Hoeveel eenheden per mg bevat cholecalciferol?
1 mg cholecalciferol bevat 40.000 IE vitamine D per mg. Dit geldt voor alle loten

Mag gelatine inwendig gebruikt worden?
Ja, maar wij zijn verplicht om het gelerend vermogen te vermelden op het etiket daar gelatine ook gebruikt wordt voor ovulen en suppo’s.
Maar het is niet uitsluitend hiervoor bedoeld, ook voor andere gebruiken is het toepasbaar.

Welke verdunning is crateagus (meidoorn) tinctuur?
Crataegi Tinctuur wordt gemaakt volgens Ph.Fr met een droogrest tussen 3,5-4,5%m/m en een verhouding kruid/tinctuur van rond de 1/5 - 1/6 (lot afhankelijk).

Meest aanbevolen suspensie vehikel omeprazole?

SyrSpend® SF Alka, poeder voor reconstitutie, is het meest aanbevolen vehikel. Er kan een omeprazole suspensie worden bereid met een stabiliteit van 60 dagen. Toevoeging van natrium bicarbonaat is niet vereist. Omeprazole kan nog steeds verwerkt worden in SyrSpend®SF Liquid (cherry of unflavoured) mits toevoeging van natrium bicarbonaat (8,4%). Deze bereiding heeft een stabiliteit van 14 dagen.

Indien u meer informatie wenst over dit product, klik hier. 


Aminozuren : Gaat het hier om L-vormen ? Want dit is niet altijd aangeduid op het etiket.
Ja, het betreft hier L-vormen. De farmacopee vermeldt dit niet meer het is de L-vorm die actief is bij aminozuren. Wanneer het echter om een DL-vorm gaat, wordt het wel duidelijk vermeld (bv.: DL-methionine). U kan dit ook steeds op het analysecertificaat raadplegen.

Breken van waterhoudende wolvetalcoholenzalf?

Deze afscheiding treedt op bij hogere temperaturen. Daarom werd een additionele regel op het label toegevoegd: bewaren onder 25°C. 


Synoniem?
Ichtyol is een andere benaming voor ichthammol.
Ichthammol is een teerpreparaat. Nog een andere benaming voor ichthammol is sulfobituminosum ammonicum. Ichthammol wordt al eeuwenlang gebruikt in huidpreparaten.

Gestegen viscositeit Vancomycine HCl suspensie?

Om dit fenomeen te vermijden kan 10% water toegevoegd worden aan de bereiding van een vancomycine HCl suspensie.
Voor het bereiden van Vancomycine HCl 50mg/ml in SyrSpend® SF Cherry kan als volgt te werk worden gegaan:


Ingrediënten:

Vancomycine HCl 5000 mg
Aqua Purificata 10 ml

SyrSpend® SF Cherry q.s. ad 100 ml         

Bereidingswijze:
1. Weeg de ingrediënten af
2. Bevochtig Vancomycine HCl met water tot een gladde pasta en voeg vervolgens de rest van het water toe
3. Voeg SyrSpend® SF Cherry toe tot eindvolume

Klik hier voor meer informatie omtrent SyrSpend® SF Cherry


Adrenalinetartraat en adrenalinebitartraat, zijn dit synoniemen?
Ja!

Colchicine®: het magistrale alternatief
Zoals de meesten onder u hebben vernomen zal de specialiteit Colchicine® (ACP) (20 x 1 mg colchicine) tijdelijk niet meer beschikbaar zijn en biedt voorlopig de magistrale bereiding het enige alternatief.

Colchicine vermindert de inflammatoire reactie op urinezuur en wordt gebruikt bij jichtaanvallen. Vele patiënten worden hiermee chronisch behandeld.

Vooraleer u een veilig magistraal kan maken is het noodzakelijk dat wij u informeren over de wijziging in de kwaliteit van deze grondstof, tevens ook de reden van de onbeschikbaarheid van de specialiteit.

De kwaliteit van colchicine tot nu toe op de markt was conform de Franse Pharmacopee. De monografie van deze farmacopee (de monografie kan u hier onderaan downloaden) beschrijft Colchicine cristallisée als grondstof met een eindgehalte aan residueel solvens (chloroform, isopropylether en water) tussen de 13,5 en 15,5 %. Bijgevolg is het gehalte aan actieve stof minimaal 84,5% en maximaal 86,5% (let wel, de farmacopee beschrijft gehaltenormen tussen de 98 en 101% voor maar dit is ten opzichte van het anhydrisch product).

Naar aanleiding van de evolutie naar één algemeen geldende farmacopee, de Europese Pharmacopee, is het mogelijk dat de monografiën en aldus de eisen gesteld aan de kwaliteit van de grondstoffen veranderen.
Colchicinum wordt in de Europese Pharmacopee beschreven (de monografie kan u hier onderaan downloaden) als grondstof met een maximaal gehalte van 8% residueel solvens (6% ethylacetaat, 2% water en een verwaarloosbare hoeveelheid chloroform). Dit betekent dat het gehalte actieve stof dus minimaal 92% moet zijn (deze farmacopee beschrijft gehaltenormen ten opzichte van het anhydrisch product tussen de 97 en de 102%). De kwaliteit van colchicine van Fagron is Europese Pharmacopee met een gehalte aan residueel solvens van 4,7% (voor het huidige LOT!!) of met andere woorden een gehalte aan colchicine van 95,3% (zie analysecertificaat van het huidige LOT hier onderaan). De afwijking in gehalte ten opzichte van het gemiddeld gehalte aan colchicine volgens de Franse Pharmacopee is aldus ongeveer 10%.

Rekening houdend met de sterke activiteit van dit product (Max Dosis = 2mg per keer; 6 mg per dag) is het noodzakelijk om dit verschil in gehalte aan actieve stof te verrekenen bij de magistrale bereiding van colchicine. Als u dus de grondstof staan heeft van Eur Ph kwaliteit dan zal u ongeveer 10 % minder moeten doseren per tablet (x mg per tablet ipv van 1 mg per tablet zoals bij de specialiteit). Aangezien het gehalte residueel solvens lotafhankelijk is, zoekt u beter eerst het analysecertificaat op van het lot colchicine waarover u beschikt via onze website (rubriek analysecertificaten) en berekent u daaruit het exacte gehalte.

Hebt u een formule voor suppobasis met gelatine ?
Gelatine/aqua/glycerol in een verhouding van 13/22/65

Is erythrosine een alternatief voor karmijnrood?
Erythrosine kan als alternatief worden gebruikt maar gezien het een synthetische kleurstof is, heeft het TMF de twee andere verkozen (ijzeroxide en riboflavine).

Mag vanille aroma in de voeding?
Ja, het mag in de voeding.

Ranitidine HCl heeft een onaangename geur. Waaraan is dat te wijten?
De onaangename geur wordt veroorzaakt door mercaptaan. Dat kan inderdaad ruiken.

Wat is de origine van glucosamine tabletten?
De glucosamine, gebruikt voor de glucosaminetabletten, wordt gehaald uit schaaldieren (chitine). Het is niet te zeggen van welke precies aangezien dit altijd een mengeling is die men gebruikt.

Hoeveel eenheden/g tocoferolsuccinaat (DL-) zijn er aanwezig?
1g tocoferolsuccinaat (DL-) komt overeen met 890 IU

Hebben we silicone olie in het gamma?
Ja, silicone olie = dimethicone = dimethyhlspolysiloxan
Er zijn verschillende dimethicones 100,300,500,1500 en 5000. Meest liquide = 100, meest visceuze = dimethicone 5000

Kan tocoferol acetaat olie degraderen tot tocoferol en azijnzuur?
Ja, wanneer het product verwarmt wordt bij zeer hoge temperaturen. Om dit vitamine vloeibaar te maken, moet men het au bain-marie verwarmen aan een temperatuur die niet hoger is dan 60°C

Glycopyrroniumbromide, een alternatief voor deptropinecitraat
Glycopyrroniumbromide, een alternatief voor deptropinecitraat (1)

Deptropinecitraat, een anti-cholinergicum met anti-histaminerge eigenschappen, werd vroeger gebruikt voor de behandeling van astma bij jonge kinderen. Wegens het ontbreken van evidentie over de doeltreffendheid bij astma en wegens potentiële centrale nevenwerkingen had deptropine geen plaats meer in de aanpak van astma en staat het ook niet vermeld in de richtlijnen voor de behandeling van astma. Deptropine werd wel nog regelmatig gebruikt bij patiënten met bepaalde neuro¬musculaire aandoeningen om sialorree tegen te gaan. Sinds begin februari 2009 is deptropinecitraat echter wereldwijd niet langer beschikbaar.

Sialorree
Sialorree of kwijlen is het ongewild verliezen van speeksel via de mond, een normaal voorkomend fenomeen bij kinderen onder de 2 jaar. Occasionele episodes van speekselverlies kunnen zich na de leeftijd van 2 jaar nog voordoen, onder andere tijdens het doorkomen van de tandjes. Bij kinderen ouder dan 5 jaar is kwijlen abnormaal en meestal een gevolg van neuromusculaire aandoeningen.

Sialoree veroorzaakt maceratie van de huid, slechte geur en de noodzaak tot het frequent vervangen van de kledij van het kind. Ernstige sialorree kan zelfs leiden tot dehydratatie of aspiratie¬pneumonie.

Farmacotherapeutische behandeling van sialorree
Mogelijke alternatieven voor deptropine per os in de behandeling van sialorree zijn scopolamine transdermale pleister, ipratropium mondspray en glycopyrroniumbromide per os.
Het gaat om anti-cholinerge geneesmiddelen waarbij men bedacht moet zijn op de typische nevenwerkingen zoals constipatie, tachycardie, visusstoornissen, urinaire retentie en centrale bijwerkingen (hoofdpijn, hallucinaties, verwardheid, rusteloosheid).

Scopolamine
Scopolamine passeert de bloed¬hersen¬barrière met daardoor kans op centrale nevenwerkingen. De transdermale pleister is in België niet verkrijgbaar.

Ipratropium
Ipratropium heeft quasi geen systemische nevenwerkingen. Er ontbreken echter wetenschappelijke gegevens rond dosering en aantal toedieningen.

Glycopyrroniumbromide
Glycopyrroniumbromide (glycopyrrolaat) blijkt een aanzienlijke vermindering van kwijlen te geven indien de nevenwerkingen aanvaardbaar zijn.
De posologie per os bedraagt 0,04 mg/kg/keer, 3 tot 4 x per dag. Indien nodig kan de dosis wekelijks worden verhoogd tot 0,1 mg/kg/keer, 3 tot 4 x per dag. De maximumdosis bedraagt 2 mg per keer en 6 mg per dag.

Ter info: de posologie van deptropinecitraat per os was 0,01 mg/kg/keer, 3 x per dag (2).
Glycopyrroniumbromide bestaat in België niet als specialiteit. Het is echter wel als grondstof verkrijgbaar bij de firma Fagron en mag in magistrale bereidingen worden verwerkt conform de geldende wetgeving.

Referenties
(1) Bron: Cosaert K., Willems L., Spriet I., Glycopyrroniumbromide, een alternatief voor deptropinecitraat in de behandeling van sialorree, Farmaceutisch Tijdschrift voor België, maart 2010, nr. 1, p. 23-24.
(2) E-mail van K. Cosaert aan C. Bouvry, dd 28/12/2009

CNK 2630275 - Glycopyrrolaat 1 g FAG

Wat is het synoniem voor proteïnezilver?
Protargol

Alpha tocopherol
Regelmatig bellen collega’s ons met vragen over vitamine E. Men wil weten hoeveel eenheden een bepaalde vorm alpha tocopherol heeft, of men stelt zich de vraag welke de fysische vorm van de grondstof is, poeder of vloeistof.

We zetten daarom graag eens de verschillende Fagron referenties vitamine E op een rijtje met vermelding van de vorm en de activiteit.

Alpha tocopherol bestaat in 2 vormen: het succinaat en het acetaat. Van beide vormen bestaan ook nog eens (D-) en (L-) isomeren.


Alpha tocopherol succinaat DL
Vorm: DL-vorm, succinaat, poeder.
Activiteit: 1 mg alpha tocopherol DL succinaat komt overeen met 0,890 IE.

Art 0319210 Alpha tocopherol succinaat DL 25 g FAGRON
Art 0224915 Alpha tocopherol succinaat DL 100 g FAGRON


Alpha tocopherol PEG succinaat
Vorm: D-vorm, succinaat, poeder.
Activiteit: 1 mg alpha tocopherol PEG succinaat komt overeen met 0,417 IE.

Art 1024819 Alpha tocopherol PEG succinaat 100 g FAGRON


Alpha tocopherol acetaat olie
Vorm: DL-vorm, acetaat, olie.
Activiteit: 1 mg alpha tocopherol acetaat komt overeen met 1 IE.

Art 1024678 Alpha tocopherol acetaat olie 25 ml FAGRONAlpha tocopherol acetaat 50% CWS/S
Vorm: DL-vorm, acetaat, poeder.
Activiteit: 2 mg alpha tocopherol DL acetaat 50% CWS/S komt overeen met 1 IE.
CWS/S = cold water soluble / starch (= zetmeel)
50% = trituratie
Formule: DL alpha tocopherol acetaat 500 mg
Gemodifieerd zetmeel (starch) 245 mg
Maltodextrin 245 mg
Silicon dioxide 10 mg

Art 2098036 Alpha tocopherol acetaat 50% CWS/S 25 g FAGRON
Art 2098044 Alpha tocopherol acetaat 50% CWS/S 100 g FAGRON

Synoniem voor hexamethylene tetramizine?
Dit is hexamine of methenamine.
CNK 2091940 METHENAMINE 250 g FAG.

Waarom bestaat er geen zuiver ethanol? Hoogstens 96°. Wat is de rest dan?
Bij opzuivering van ethanol (door destillatie) wordt een azeotropisch mengsel gevormd (zijnde 96% ethanol en 4% water).
Dit mengsel kan niet meer door destillatie gescheiden worden. Als toch 100%-ig zuiver ethanol dient bekomen worden (en deze bestaat), wordt het water onttrokken door een droogstof.

Mogen we rozenwater in de voeding gebruiken?
De gebruikte alcohol in Rosae aqua synthetica is alcohol 96% voor inname. Maar de vlugolie is niet natuurlijk, wel synthetisch en het gebruikte bewaarmiddel benzalkoniumhloride is niet bestemd voor inname. De oplossing is dus uitsluitend voor uitwendig gebruik.

Wat is de oorsprong van suppocire AS2X?
Het product wordt gemaakt vertrekkende van plantaardige en petrochemische grondstoffen.

Verschil tss 80 en 200 mesh lactose?
80 mesh: kristallijn poeder.
200 mesh: echt poeder (zeer fijn).
Algemeen geldt hoe hoger het getal, hoe fijner het poeder.

Mag eucalyptol gebruikt worden voor inwendig gebruik ?
Ja, maar in uiterst kleine concentraties (enkele druppels) daar dit product zeer sterk geconcentreerd is!

Wat is de samenstelling van plantapon 611C?
Mix van natriumlaurylethersulfaat + cocamidopropylbetaine + C8-C16 vetalchol glycosiden

Wat is het synoniem voor saccharose?
Sucrose

% cafeïne in groene thee?
Ter info een droogextract van groene thee bevat doorgaans 3% cafeïne tenzij analysecertificaat anders vermeld.

Hoeveel eenheden zijn er per mg oxytetracycline?
Steeds tussen de 860 IU per mg en de 925 UI per mg, onafhankelijk van het lot.
880 /MG voor de base - 950 UI/MG voor de HCl vorm (1g bas = 1.08g HCl)

Vergunningsnummer en analysecertificaat: FAQ?!
•Waarom hebben niet alle grondstoffen een vergunningsnummer?

Fagron streeft ernaar om alle beschikbare grondstoffen als vergunde grondstoffen aan te bieden. Het vergunnen van alle grondstoffen vraagt echter veel tijd, niet alleen omdat dit op zich een tijdrovend werk is (bijvoorbeeld door het opstellen van een eigen monografie) maar ook omdat Fagron in deze materie afhankelijk is van de evaluatie van de vergunningsaanvraagdossiers.
Om de therapeutische vrijheid van de arts te kunnen waarborgen is Fagron genoodzaakt om bepaalde grondstoffen als niet-vergunde grondstof met analysecertificaat aan te bieden.
•Op de verpakking staat geen vergunningsnummer. Mag ik dit product dan niet gebruiken in een bereiding?

Indien een grondstof geen vergunningsnummer heeft, mag deze grondstof wel gebruikt worden in magistrale bereidingen. De analyse is dan gebeurd door een erkend labo in België (of door een buitenlands als gelijkwaardig erkend labo) met een analysecertificaat als resultaat.
•Hoe weet ik of de analyse gebeurd is via een erkend labo?

Alvorens de niet-vergunde grondstoffen worden vrijgegeven door een Qualified Person, is Fagron steeds verplicht stalen voor analyse op te sturen naar een extern erkend labo. Ondertussen blijft de bulk in quarantaine gedurende de analyse.
•Op de verpakking van mijn grondstof staat geen vergunningsnummer. Kan de kwaliteit niet gegarandeerd worden?

Het vergunningsnummer zegt niets over de kwaliteit van het product. Al onze grondstoffen zijn van farmaceutische kwaliteit en voldoen aan alle eisen die gesteld worden voor het op de markt brengen van een grondstof. Onze grondstoffen worden getest conform PH EUR of andere, of eigen monografie
•Op verpakking van mijn grondstof staat geen vergunningsnummer, er hangt geen analysecertificaat aan de verpakking. Moet het analyse certificaat niet aan de verpakking bevestigd worden?

Er is met het FAGG overeengekomen dat deze ACs van Fagron niet meer aan de verpakking moeten bevestigd worden.De ACs zijn wel beschikbaar op onze website. Mocht u het AC niet terugvinden neem dan zeker contact op met onze klantendienst.
•Op de verpakking van mijn grondstof staat een vergunningsnummer. Hiervoor is dus geen analysecertificaat ter beschikking?

Elke grondstof ongeacht of het een vergunningsnummer heeft of niet, beschikt over een analysecertificaat, het is immers dit document dat weergeeft of een grondstof aan alle eisen zoals beschreven in de vigerende Farmacopee voldoet.
•Op de verpakking van mijn grondstof staat een vergunningsnummer. Hiervoor hoef ik dus geen analysecertificaat bij te houden?

Indien een vergunningsnummer is vermeld op de verpakking hoeft de apotheker geen analysecertificaten bij te houden.

Samenstelling Ipeca samengesteld vl. Extract?
3% Ipéca titre VL EX
30% Senna VL EX
20% Papaver VL EX
0,02% thijm vlugolie
0,02% oranjeschil vlugolie
15,9% glycerol
0,1% citroenzuur
Dit vloeibaar extract bevat theoretisch 0,06% alkaloïden.

Wat is het synoniem voor methylrosanilinii chloridum?
Gentiaanviolet

Waarvan is FU de afkorting?
Farmacopea Ufficiali (Italiaans)

Magistraal alternatief Salagen®
De editie maart 2009 van de Folia Pharmacotherapeutica vermeldt de schrapping van de specialiteit Salagen®. Hierdoor is er geen specialiteit meer op basis van pilocarpine voor systemisch gebruik op de markt.

Pilocarpine kan magistraal voorgeschreven worden (pilocarpinehydrochloride 5 mg per gelule).

Beschikbaar in het Fagrongamma:
0256917 PILOCARPINE HCL 1 g FAG
0256925 PILOCARPINE HCL 5 g FAG

Terugbetaling is voorzien bij het syndroom van Sjögren en bij radiotherapie ter hoogte van het hoofd en nek.

Zie paragraaf 15 (KB 12/10/04):

§ 15. a) De volgende grondstoffen worden enkel vergoed indien ze verwerkt worden in een bereiding die gebruikt wordt als adjuvans bij de radiotherapeutische behandeling van het hoofd en van de hals.
De behandelende geneesheer stelt een gemotiveerd verslag op dat de diagnose bevestigt. Dit verslag stuurt hij op naar de adviserend geneesheer. Op basis van dit verslag levert de adviserend geneesheer aan de rechthebbende de machtiging af waarvan het model als bijlage II bij dit besluit gaat en waarvan de geldigheidsduur beperkt is tot maximum 12 maanden.
De machtiging kan op gemotiveerd verzoek van de behandelende geneesheer worden verlengd
voor perioden van maximum 12 maanden.
De rechthebbende legt de machtiging voor aan de afleverende apotheker. Hij vermeldt het
volgnummer dat er op voorkomt, op het geneesmiddelenvoorschrift. De afleverende apotheker magdan de derdebetalersregeling toepassen. De machtiging blijft in het bezit van de rechthebbende.

b) De volgende grondstof wordt enkel vergoed indien ze verwerkt wordt in een bereiding die gebruikt wordt in het syndroom van Sjögren.
De geneesheer-specialist in de reumatologie of in de oftalmologie stelt een gemotiveerd verslag op dat de verplichte gegevens bevat volgens welke medische criteria de diagnose bevestigd wordt. Dit verslag stuurt hij op naar de adviserend geneesheer.
Op basis van dit verslag levert de adviserend geneesheer aan de rechthebbende de machtiging af waarvan het model als bijlage II bij dit besluit gaat en waarvan de geldigheidsduur beperkt is tot maximum 12 maanden.
De machtiging kan op gemotiveerd verzoek van de geneesheer-specialist in de reumatologie of in de
oftalmologie worden verlengd voor perioden van maximum 12 maanden.
De rechthebbende legt de machtiging voor aan de afleverende apotheker. Hij vermeldt het volgnummer dat er op voorkomt, op het geneesmiddelenvoorschrift. De afleverende apotheker mag dan de derdebetalersregeling toepassen. De machtiging blijft in het bezit van de rechthebbende.

Wat is het ontvlammingspunt van de ontsmettingsalcohol?
Bij 12°C ontvlamt de gedenatureerde alcohol.

Informatie kalkwater
Het gebruik van kalkwater is ietwat verouderd, maar blijkt nog steeds een doeltreffende werking te hebben bij brandwonden (drogend en neutraliserend) en eczeem. Het wordt niet zozeer als dusdanig gebruikt, maar wel in combinatie met oliën en andere huidbeschermende bestanddelen.
Voor vochtige eczeemplekken wordt ZOK zalf FNA gebruikt, dit is een combinatie zinkoxide, kalkwater en olijfolie. Oorspronkelijk werden gelijke delen van de bestanddelen gebruikt, maar om deze bereiding te stabiliseren wordt gebruik gemaakt van lichte emulgatoren.
In de formule van de klassieke waterpasta wordt het water soms vervangen door kalkwater om een groter drogend effect te verkrijgen.

Kalkwater wordt in magistrale bereidingen voorgeschreven voor zijn uitdrogend effect, het vervangt in zalven en lotions het meestal gebruikte aqua purificata en zal dus een synergetisch effect teweegbrengen in combinatie met ZnO , talk, …

Wat is het verschil tussen methylcellulose 400 en 1500?
400 mpas en 1500 mpas (mpas staat voor milli pascale seconde) zijn beide poedervormen om een oplossing van te maken. Bij 1500 krijg je een meer viskeuze oplossing, bij de 400 een meer liquide oplossing. Hoe hoger het getal, hoe viskeuzer.

Bevat cholistinesulfaat jood?
Neen

Mag je zink sulfaat inwendig gebruiken?
Volgens de Martindale wel

Is chlorhexidini digluconas 20% een waterige oplossing? Dus geen alcohol, geen olie?
Ja, dit is enkel een wateroplossing.

Wat zijn de internationale eenheden voor oxytetracycline HCl?
1.08g oxytetracycline HCl komt overeen met 1g oxytetracycline. Dit komt overeen met minstens 860 UI per mg of maximum 925 UI/mg.

Wat is het synoniem voor salol?
Fenylsalicylaat

Wat is de houdbaarheid van palmitaat na opening?
1 jaar, wel bewaren in frigo en buiten invloed van licht

Wat is de oorsprong van thyroidpoeder?
Product is afkomstig van het varken.

Wanneer werd Betanaftol geschrapt?
Betanaftol werd geschrapt in juni 2004, onze leverancier mocht dit product niet meer aanmaken in Nederland.

Magistraal alternatief voor de specialiteit Butazolidine
De specialiteit op basis van fenylbutazon (Butazolidine®) werd van de markt teruggetrokken in januari 2008.
Fenylbutazon kan echter wel nog magistraal worden voorgeschreven.
Omwille van ernstige ongewenste effecten is de plaats van fenylbutazon in de behandeling van spondylitis ankylosans echter zeer beperkt.
Deze vergunde grondstof is bij Fagron verkrijgbaar:
100g | CNK: 0262691 | Kwaliteit: Ph.Eur.
250g | CNK: 0262709 | Kwaliteit: Ph.Eur.

Bron: Gezon-TD Februari 2008

Anethol is geen vloeistof maar eerder een vaste vorm. Wanneer wordt het vloeibaar ?
Anethol stolt bij een temperatuur van 20-21°C. Het wordt vloeibaar vanaf een temperatuur van 23 °C. Men moet dus de massa lichtjes opwarmen tot het vloeibaar wordt.

Hoe verdun je waterstofperoxide 30%? Wat is dan de houdbaarheid en is het nodig om eventueel een stabilisator toe te voegen?
Het is niet nodig om nog fenacetine toe te voegen (vroeger voegde men een hoeveelheid van 0,2g toe na 10x verdunnen). Het product is reeds gestabiliseerd met orthofosforzuur. Het moet enkel 10 x verdund worden, geen extra toevoegingen nodig! De houdbaarheid verkort met de verdunning. 10x verdunnen is tussen 0,5 en 1 jaar houdbaar.

Is voor een neuszalf efedrine hydrochloride nodig?
Klopt maar er bestaat ook een specialiteit “ephedroguent” die efedrine HCl in neuszalf gebruikt. Volgens APB ook geen probleem om de HCl-vorm te gebruiken in neuspreparaten.

Moet arachideolie in de koelkast bewaard worden?
Neen, deze kan gewoon bij kamertemperatuur bewaard worden.

Wat is het verschil in volume tussen zwaar en licht calcium carbonaat?
Zwaar: schijnbaar volume = 150 (150 ml komt overeen met 100g).
Licht: schijnbaar volume = 50 (150 ml komt overeen met 50 g).

Zit er suiker in Amylase?
Neen, er zit geen glucose in amylase maar het is een enzym dat welbepaalde suikers kan aanmaken waarvan de kwantiteit uitgedrukt wordt in glucose.

Wat is het verschil tussen aluminiumchloride 6H20 en aluminium hydroxychloride?
Aluminiumchloride 6H2O = AlCl3.6H2O Aluminiumhydroxychloride = Al2(OH)5Cl.2H2O

Wat is de concentratie van fenol vloeibaar?
Min. 89%

Is natriumanesaat hetzelfde als natriumpentahydraat?
Ja, dat is één en dezelfde stof.

Wat is het synoniem voor picrinezuur?
Trinitrofenol.
Wegens toxische effecten wordt het niet meer medisch gebruikt.

Wat is het synoniem voor malrove zwart?
ballota nigra

Novata D?
Bestaat niet meer, enkel nog Novata B.

Wat is de houdbaarheid van aqua BIB na opening?
Voorlopig bedraagt de houdbaardheid 3 maanden na opening maar de stabiliteitsstudies volgen nog.

Welke vorm heeft codeïne fosfaat?
Het gaat hier om de hemihydraat.

Heeft estradiolbenzoaat een goede oplosbaarheid?
Ethanol is geen goed oplosmiddel (1/150) maar estradiolbenzoaat zou 1 op 5 oplosbaar zijn in chloroform. Ook redelijk goed oplosbaar in aceton 1/15. Er zou dus moeten worden geprobeerd of 5g chloroform kan worden toegevoegd ten aftrek van ethanol.

Wat is de samenstelling van Bromoforme aroma?
Synthetisch mengsel van tientallen aroma's, oa amandel en bitteraroma

Wat is de verhouding tussen thyroidine T4/T3?
Zie AC: levothyroxine = T4 en liothyronine = T3, ong 4 : 1

Wordt vitamine F intern of extern gebruikt en aan welke concentratie?
Zowel intern als extern gebruik
Conc. onbekend evt. ter vergelijking Vitame F voor conc. extern gebruik

Synoniem koolteer?
Saponine koolteer

Wat is de betekenis van "huisnorm" en is dit een technische kwaliteit?
Synomiem = monografie en dus farmaceutische kwaliteit!

Bij een technische kwaliteit heb je geen garantie voor de kwaliteit dus deze producten mogen niet gebruikt worden in magistrale of officinale bereidingen. Deze dienen eigenlijk enkel voor materialen te behandelen/kuisen/ontsmetten of in het huishouden.

Welke isomeer betreft efedrine HCl?
100% L vorm - racemisch mengsel niet in ons gamma

Samenstelling kamferspiritus?
Dit product bevat tussen de 9,5 en 10,5 % Kamfer. Het alcoholgehalte wordt hiervan
niet bepaald in het labo, dus we hebben hier ook geen grenzen van.Theoretisch gezien
zou dit rond de 62,5% moeten liggen.

Is het sorbitolsiroop 70%?
Ja, volgens de Ph.Eur. en dus 70%.

Wat is het synoniem voor vlugzout?
Ammoniumcarbonaat

Synoniem lijnolie?
Lijnzaadolie.

Wat is de pH-waarde?
Tussen 5,5 en 7,5. Vermeld op het AC, geschikt voor erythromycine

Wat is het synoniem voor softigen 767?
Macrogol-6-glycerol caprylocaproaat

Vorm van hydroxyprogesteron?
11-alfa hydroxyprogesteron

Wat is het synoniem voor protargol?
Proteïnezilver

Wat is het synoniem voor petroleine?
Petroleum benzine
Benzine
Petroleum ether

Wat is het moleculair gewicht van magnesiumlactaatdihydraat?
238.5 (bevat 10% magnesium)

Wat zijn de synoniemen voor natrium carboxymethylcellulose?
Natrium CMC
Natrium carmellose
Natrium carboxy-methyl-cellulose

Bestaat er een alternatief voor basische loodacetaat oplossing?
Basisch loodsubacetaatoplossing wordt inderdaad niet meer gemaakt. Het werd vroeger gebruikt voor zijn adstringerende eigenschappen, maar het medisch aanwenden van loodbevattende preparaten is niet meer aan te raden. Als vervanging wordt voorgesteld om Hammameliswater te gebruiken. Het heeft eveneens een adstringerende en antiseptische werking op de huid en stimuleert de epitheelvorming door het bevorderen van de huiddoorbloeding.

Is de biergist Fagron levend ?
Onze biergist is gedroogd maar is niet dood, dus levend. Op een geschikte voedingsbodem kunnen ze weer voortplanten.

Hoeveel eenheden/g tocoferol PEG succinaat zijn er aanwezig?
1 mg alfa tocoferol polythyleenglycolsuccinaat komt overeen met 0.417 IU

Mag het dinatriumfosfaat gebruikt worden in de plaats van mononatriumfosfaat ?
Het dinatriumfosfaat is basisch, terwijl het mononatriumfosfaat is zuur: je mag het ene dus niet vervangen door het andere.

Mag cineol gebruikt worden voor inwendig gebruik ?
Ja, maar in uiterst kleine concentraties (enkele druppels) daar dit product zeer sterk geconcentreerd is!

Dexchloorfeniramide maleaat versus chloorfeniramide maleaat
Fagron heeft dexchloorfeniramine maleaat (CNK 0321067) onlangs uit het gamma geschrapt.

Dit omdat er geen leverancier meer kan gevonden worden die voldoet aan de gestelde eisen van de grondstoffenwetgeving.

Het beste alternatief dat wij u kunnen aanbieden is chloorfeniramine maleaat. (= chloorfenamine maleaat).

Chloorfeniramine maleaat behoort tot de groep van de antihistaminica. Dexchloorfeniramine maleaat is het rechtsdraaiend isomeer (de D-vorm) van chloorfeniramine maleaat.
Chloorfeniramine maleaat is het racemisch mengel en bevat 50% D-vorm en 50% L-vorm (deze laatste vorm is inactief). Vandaar dat de benodigde dosis chloorfeniramine maleaat dubbel zo hoog is als dexchloorfeniramine maleaat voor dezelfde activiteit (Martindale).


Art 2267433 Chloorfeniramine maleaat 10 g FAGRON

Wat is de hoofdcomponent van de discaps: is dit gelatine of hydroxypropylmethylcellulose?
De enige grondstof in de coni-snapo capsules is gelatine, geheel conform aan Europese Directives en Ph. Eur.

Mag titaandiowide verwerkt worden in het glazuur voor patisserie?
Ja, want het is van Ph. Eur. kwaliteit. Is altijd een betere kwaliteit dan de voedingskwaliteit

Is teer niet verboden te gebruiken?
Wettelijk niet maar wordt soms afgeraden in cosmetica wegens kans op allergieën

Tips bij de bereiding van een disulfiram suspensie?
Best bevochtigen met Tween 80 en glycerol + arabische gom gebruiken

Waar komt melatonine vandaan?
Het wordt volledig synthetisch aangemaakt.

Wat is het gehalte van benzoëzuur in vliersiroop?
Tussen 0,09 - 0,11% (m/m)

Wat is de samenstelling van glucosamine tabletten?
Glucosaminesulfaat.2 NaCL 942 mg/tablet; vulstoffen: cellulose, calciumfosfaat, maltodextrine; antiklontermiddelen: siliciumdioxide, magnesiumstearaat; bindmiddelen: polyvinylpyrrolidon, hydroxypropylmethylcellulose; geharde katoenzaadolie; kleurstof: titaandioxide; glansmiddelen: schellak, talk; gefractioneerde kokosolie. Kan sporen van schaaldieren bevatten.

Welke persing bij lijnolie?
Eerste koude persing en daarna gezuiverd om een heldere olie te bekomen.

Kan natriumsaccharinaat gebruikt worden bij diabetes patiënten?
Het gaat om het zout van saccharinum. Pas op: verwar saccharine niet met saccharose! Deze synthetische zoetstof kan aangewend worden bij diabetes patiënten, saccharose niet!

Wat is de concentratie bananenaroma te gebruiken in siroop?
1 à 3 (ml) g per (liter) kg eindproduct

Gebruik kaolien?
Onze kaolien is geschikt voor inwendig gebruik (zoals ook aangegeven op het etiket).

Waterhoudende vaseline met sorbitansesquioleaat TMF
Volgens het TMF is de waterhoudende vaseline met sorbitansesquioleaat de meest aanbevolen lipofiele crèmebasis (W/O crème). Deze basis geniet de voorkeur boven de andere lipofiele basissen die wolvet of wolvetalcoholen bevatten omwille van de mogelijke allergieën voor deze stoffen. Deze basis vervangt de vroegere “AVA crème”.

Waterhoudende vaseline met sorbitansesquioleaat TMF
Witte vaseline 54g
Sorbitansesquioleaat 6g
Sorbinezuur 0.15g
Aqua conservans q.s. ad 100g

Welk vulmiddel wordt er gebruikt bij methadon?
Guargom 200 mg per gelule
(kan niet ingespoten worden, is niet terugbetaald. Xanthaangom wel)

Benzoylis peroxidum cum aqua
Een veel gestelde vraag bij onze magistrale helpdesk is het gehalte actieve stof in benzoylis peroxidum cum aqua.

De formule van benzoylis peroxidum cum aqua is:
Benzoylperoxide 75%
Aqua purificata 25%


Benozylis peroxidum cum aqua of benzoylperoxide hydraat bevat 75% actief benzoylperoxide, de rest is water.

Op het etiket staat het gehalte benzoylperoxide niet vermeld. Wij zijn er ons van bewust dat dit verwarrend is maar wij zijn verplicht om de grondstoffenwetgeving te volgen voor onze etikettering. Deze wetgeving verplicht de fabrikant om de grondstofnaam te gebruiken die vermeld staat in de titel van de monografie en de monografie bevat in dit geval de verdunning. We hebben intussen wel aangevraagd om het gehalte bij de volgende productie wel te vermelden zodat er geen onduidelijkheid meer mogelijk is.


Benzoylperoxide hydraat mag niet boven de 60° C verwarmd worden wegens explosieve eigenschappen. Voor een optimaal resultaat wordt een benzoylperoxide gel best 2x door de zalfmolen gehaald. Merk aan uw patiënten ook best op dat benzoylperoxide lakens en kledij kan doen verbleken.


Art 0487082 Benzoylperoxide hydraat 75% 100 g FAGRON
Art 0487090 Benzoylperoxide hydraat 75% 250 g FAGRON

Magistraal alternatief: loco Largactil®
Aangezien in geen enkel formularium (FNA Nederland, NRF Duitsland, website prof. Kinget, Belgische Formulari, ...) een magistrale formule voor chloorpromazine in siroop/orale oplossing of drank terug te vinden is, zal een formule moeten uitgewerkt worden:

Chloorpromazine is enkel beschikbaar in zoutvorm: chloorpromazine HCL, goed oplosbaar in water 1g/2,5 ml water. Een oplossing van 10% heeft een pH van 3.5-4.5 (pKa van bedraagt 9,3).

De zure functie in de structuurformule is een tertiair amine:- N(CH3)2H+ dat een proton kan verliezen en dus zo zijn zure functie uitoefent.
Dit verlies aan protonen in oplossing verklaart ook enigszins de zure pH van een oplossing.

Nochtans zal een groot deel van het chloorpromazine geprotoneerd blijven bij een zure pH en aldus een + lading dragen en beter oplosbaar zijn dan chloorpromazine base - N(CH3)2.

1 eenheid onder de pKa, dus bij een pH van 8,3 is er al 10X zoveel zuur(met H+) dan base(zonder H+)
2 eenheden onder de pKa is dit al 100x zoveel

Dus kunnen we best de pH laag houden voor de oplosbaarheid. Bij alkalische pH zou de base neerslaan.

Verder is chloorpromazine gevoelig aan oxidatie (cfr promethazine HCl) dus is een antioxidans aan te raden.

In de formule (hulpstoffen) van Largactil druppels staat vermeld:
acide citrique monohydraté, saccharose, alcool, glycerol, ess de menthe, ammonium glycyrrhizate, caramel ammoniacale E150, eau purifiée

ACIDE CITRIQUE => ideaal gezien de vorige opmerkingen: zuur en antioxidans

Een voorgestelde formule zou kunnen zijn:

R/ Chloorpromazine HCl q.s. voor gewenste dosering
Citroenzuur 2 gr
Aqua conservans 30 ml
Suikersiroop cons ad 100 ml

De verhouding water en siroop kan nog worden veranderd volgens smaakperceptie. In ieder geval is voldoende water nodig voor het oplossen van chloorpromazine (1g/2,5ml water!!).
Voorbeeld: 40mg chloorpromazine HCL/ml = 4% -> minstens 10 ml water nodig.

Largactil bevat eigenlijk 4% chloorpromazine, een omrekening met molecuulgewichten leert ons dit:
4 g chloorpromazine = 4 : 318.86 (Molecuulgewicht van chloorprom) X 355,33 (molecuulgewicht van chlorprom HCl) = 4,46 g
Of nog 1 g chloorpromazine = 1,115 g chloorpromazine HCl

Eventueel kan men nog naar analogie met citroenzuur een aroma toevoegen: bijv een citroenalcoholatuur 2% (cfr formule citroensiroop BP V: 2% citroenalcoholatuur en 2% citroenzuur)
Of eventueel een ander aroma.

Is het normaal dat malachiet groen blauw kleurt in water?
Ja het geeft een blauw groene oplossing

Zijn ijzer perchloride en ijzer chloride identiek ?
Neen.
Ijzer perchloride = ijzer (III) chloride
Ijzer chloride = ijzer (II) chloride

Methadone: wetgeving
Op 19 maart 2004 verscheen een Koninklijk Besluit ( K.B.) aangaande de reglementering van de behandeling met vervangingsmiddelen. We informeren u graag over de wijzigingen voor de apotheker en voor de arts i.v.m. methadon vervangingstherapie.

Waarom dit K.B.? Wat houdt het Koninklijk Besluit van 19 maart 2004 in voor de apotheker?
Elk jaar sterven er in België kinderen omdat ze per ongeluk de dosis methadon van hun ouders innemen. Ze overlijden ten gevolge van een overdosis methadon. Om dergelijke slachtoffers te vermijden definieert het K.B. twee extra voorwaarden voor de aflevering van methadon door de apotheker:
• de apotheker moet het vervangingsmiddel afleveren in DAGDOSISSEN
• de apotheker moet het vervangingsmiddel afleveren in een KINDVEILIGE verpakking:
een verpakking met een veiligheidssluiting ten behoeve van kinderen.

Fagron heeft 2 verpakkingen die aan beide voorwaarden voldoen:

Plastiek potten
Deze plastiek potten worden afgesloten met een deksel met duw/draai systeem zodat kinderen deze niet zelf kunnen openen. Zowel methadon gelulen als siroop kunnen hierin worden afgeleverd. Het is een feit dat methadon siroop vooral in Vlaanderen wordt voorgeschreven terwijl de gelulen meer in Wallonië gebruikt worden.

Art 2237030 Kindveilige dop + pot wit plastiek 30 ml x 25 FAGRON
Art 2237048 Kindveilige dop + pot wit plastiek 60 ml x 70 FAGRON

Glazen flessen
Verder bestaat er ook een glazen fles met kindveilige capsule. Deze fles is ideaal voor een dagdosis.
Art 0006422 Fles rond bruin obus pp 28 30 ml x 25 FAGRON
Art 9801108 Kindveilige capsule voor kinderen pp 28 x 1 FAGRON

Naast geschikte verpakkingen heeft Fagron natuurlijk ook de grondstof methadon in het gamma.
Nieuw in ons gamma is de verpakking van 100 gr methadon Fagron.

Art 1245109 Methadon 5 g FAGRON
Art 1245117 Methadon 10 g FAGRON
Art 1245125 Methadon 25 g FAGRON
Art 2266773 Methadon 100 g FAGRON

De bijkomende maatregelen zoals bepaald in het K.B. betekenen voor de apotheker extra werk en duurdere verpakkingen. Daarom werd een aanvraag ingediend om de vergoeding van methadon te herzien. De vraag is gesteld om een ‘begeleidingshonorarium’ te voorzien voor methadon aflevering; een vast honorarium voor de apotheker om een vervangingsmiddel af te leveren.

Wat houdt dit K.B. in voor de arts? Waarom ook wijzigingen bij de arts?
Tot nu toe was het voor de patiënt mogelijk om aan ‘medische shopping’ te doen. Hij kon van de ene naar de andere arts gaan om vervangingsmiddelen te laten voorschrijven.
Deze ongecontroleerde ‘medische shopping’ hield 2 belangrijke gevaren in:
• De toxicomaan onderhield zijn verslaving.
• De patiënt kon ook de zwarte markt bevoorraden.

Om deze risico’s uit te sluiten bepaalt het K.B. ook een bijkomende eis voor de voorschrijvende arts. De arts moet zich laten registreren bij het Ministerie indien hij niet veroordeeld wil worden van onderhoud van toxicomanie. Hiervoor moet de voorschrijvende arts eventueel een bijkomende opleiding volgen om te bewijzen dat zijn expertise voldoende is.

Alle voorschriften van vervangingsmiddelen worden verzameld door de tariferingsdiensten en overgemaakt aan het instituut voor Farmaco-epidemiologie van België (IFEB). Wanneer het instituut vaststelt dat een identieke patiëntcode voorkomt bij namen van verschillende artsen, neemt het onmiddellijk contact op met de artsen alsmede met de tariferingsdienst die de naam van de patiënt onmiddellijk aan de voorschrijver overmaakt.

Wat is het synoniem van eutanolum?
Octyldodecanol

Wat is het synoniem van Alcohol cetyl en stearyl emulsie A?
Het synoniem is Lanette N.

Is citroenzuur Fagron: GGO-vrij?
Ja, het certificaat kan opgevraagd worden.

Over Fagron

Fagron richt zich volledig op het optimaliseren en innoveren van farmaceutische bereidingen. Dit met als doel het beschikbaar maken van geïndividualiseerde patiëntenzorg en daarmee de kwaliteit van leven van de patiënt te verbeteren.

Nieuwsbrief Schrijf u in voor de Fagron nieuwsbrief Inschrijven
Service & Contact
© Copyright 2022 Fagron België. Alle rechten voorbehouden.